Vip univerzalni servis

Uz Vip univerzalni servis koristi sve pogodnosti fiksne telefonije.Vip univerzalni servis je alternativa koja omogućava korišćenje pogodnosti telefonije na fiksnoj lokaciji, uključujući uslugu prenosa podataka koja obezbeđuje pristup internetu. Univerzalni servis je dostupan svim punoletnim korisnicima koji do sada nisu imali pristup fiksnoj telefoniji, a imaju prebivalište u naseljenim mestima navedenim u tabeli. Detaljne informacije o svim mestima obuhvaćenim ovom uslugom možeš da saznaš na internet stranici Republičke agencije za elektronske komunikacije www.ratel.rs ili pozivanjem Korisničkog servisa na broj 060 1234.


Ugovor za uslugu Vip univerzalnog servisa možeš da zaključiš na Vip prodajnim mestima, takođe navedenim u tabeli. Prilikom zaključenja ugovora, dobijaš poseban telefonski aparat, kao i opremu za korišćenje interneta.


Korišćenje usluge univerzalnog servisa je moguće samo na adresi korisnika koja je naznačena u pretplatničkom ugovoru.


Naknada za priključenje univerzalnog servisa iznosi 6.000 dinara. Mesečna pretplata iznosi 516 dinara i obuhvata 120 dinara besplatnog nacionalnog saobraćaja. Nakon potrošnje 120 dinara besplatnog nacionalnog saobraćaja, usluge se tarifiraju prema sledećim cenama:


Usluga
Pozivi ka drugim pretplatnicima fiksnih usluga
Pozivi ka mobilnim mrežama
Cena
Pozivi ka drugim pretplatnicima fiksnih usluga1,2 RSD/min
Pozivi ka mobilnim mrežama7,27 RSD/min

Mesta obuhvaćena uslugom univerzalnog servisa možete pogledati ovde.

 
Nazad