Vip trajni nalog

Uz Vip trajni nalog redovno plaćanje mesečnog računa postaje znatno lakše. Uštedi svoje vreme, izbegni čekanja u redovima i umesto plaćanja provizije izaberi plaćanje putem trajnog naloga.Šta je trajni nalog?


Prijava za trajni nalog je veoma jednostavna - potrebno je samo da podneseš zahtev u ekspozituri banke u kojoj imaš tekući račun.


Trajni nalog je usluga kojom se banka ovlašćuje da obavlja redovno plaćanje tvojih postpaid računa na vreme.


Banka izmiruje tvoje dospele Vip Postpaid račune automatskim prebacivanjem raspoloživih sredstava sa tvog tekućeg računa na račun Vipa, u skladu sa rokom za plaćanje - bez dolaska u banku.


Nema rizika od netačnog ili kasnog plaćanja računa, jer banka preuzima odgovornost za uredno plaćanje. Jedino što je potrebno da uradiš je da obezbediš raspoloživa sredstva u visini Vip računa na svom tekućem računu.


Od tvoje banke dobijaš potvrdu o izvršenoj uplati.


Prednosti plaćanja računa putem trajnog naloga:


  • Uplate putem trajnog naloga su bez provizije
  • Nema čekanja u redovima za plaćanje
  • Tvoja banka preuzima odgovornost za uredno plaćanje Vip računa
  • Izbegavaš mogućnost suspenzije saobraćaja usled eventualnog kašnjenja u plaćanju

Plaćanje trajnim nalogom omogućeno je Vip korisnicima kod sledećih poslovnih banaka: Banca Intesa, Raiffeisen Bank, Komercijalna banka, Societe Generale Banka Srbija, Erste banka, AIK banka, EFG Eurobank, Poštanska štedionica, Addiko Bank Beograd a.d. (nekadašnja Hypo-Alpe-Adria banka), i OTP banka.

 
Nazad