Vip Duet

Kao postpaid korisnik dodeli omiljenom prepaid broju puno minuta za priču, SMS-ova i megabajta za surf.


Vip Duet je usluga kojom postpaid korisnik može jednom izabranom Vip prepaid broju da dodeli:

  • 600 dinara za pozive i poruke po najpovoljnijim cenama - 3 dinara minut/SMS ka svim mrežama
  • 3 GB koje može da koristi 30 dana u nacionalnom saobraćaju

…po super ceni od 600 dinara


Sadržaj Vip Duet usluge dostupan je Vip prepaid broju početkom svakog obračunskog perioda postpaid korisnika i važi narednih 30 dana. Neiskorišćeni sadržaj, korisnik prepaid broja ne može da prenese u sledeći mesec.


Usluga se automatski obnavlja svakog obračunskog perioda, dok je postpaid korisnik ne deaktivira. Vip Duet usluga biće naplaćena kroz mesečni račun.


Aktivacija i deaktivacija usluge


Aktiviraj Vip Duet u nekoliko koraka:

  • prijavi se na Moj Vip online servis
  • odaberi sekciju Usluge i klikni na Vip Duet
  • unesi željeni Vip prepaid broj u formatu 381611234567

Usluga se deaktivira na istoj strani. U slučaju deaktivacije, preostali sadržaj ostaje dostupan Vip prepaid broju sve do isteka obračunskog perioda postpaid korisnika.


Ukoliko postpaid korisnik želi, jednom u toku obračunskog perioda može da promeni prepaid broj kojem će dodeliti Vip Duet sadržaj. Novom prepaid broju sadržaj će važiti od narednog obračunskog perioda postpaid korisnika.


Aktiviraj na Moj Vip servisu Nazad