VAS - Usluge sa dodatom vrednošću

 

 

Šta su usluge sa dodatom vrednošću (VAS servisi)?


Usluge sa dodatom vrednošću (VAS usluge) podrazumevaju usluge trećih lica (provajdera) i mogu da obuhvataju usluge: plaćanja parkinga, glasanja SMS-om, doniranja sredstava, učestvovanja u nagradnim igrama, obaveštenja banaka, preuzimanja multimedijalnog sadržaja (igrica, aplikacija, pozadina, melodija, animacija), pozivanje servisa sa dodatom vrednošću (npr. astrologija, glasanje...) i slično.

 

 

Aktivacija VAS servisa i odjava


Aktivacija ili prijavljivanje za uslugu, vrši se slanjem poruke na određeni kratki broj ili saglasnošću koju dajete, npr. prilikom kupovine neke robe ili usluge. Imajte u vidu da na određene VAS servise možete da se prijavite i klikom na reklame (banere) na sajtovima (npr. reklame za antivirus programe kada dobijate obaveštenje da Vam je kompjuter/telefon zaražen virusom).


Za odjavljivanje sa servisa potrebno je da pošaljete poruku na određeni kratki broj (provajder VAS servisa trebalo bi da Vam je dostavio broj za odjavu prilikom prijavljivanja na servis).

 

 

Tarifiranje VAS servisa


Svako korišćenje usluga sa dodatom vrednošću nije uključeno u iznos mesečne tarife i naplaćuje se dodatno. Cenu ovih usluga određuje VAS provajder. Na Vašem mesečnom postpaid računu ove usluge prikazane su kao stavka VAS SMS.

 

 

VAS provajderi


Provajderi VAS usluga odgovorni su za kvalitet pružene usluge, kao i za njen sadržaj i cenu. Vip, kao operator, samo posreduje kako biste Vi došli do željene usluge.

 

 

Kontrola VAS usluga


Uz Kontrolu usluga sa dodatom vrednošću, putem Moj Vip servisa, možete samostalno da podesite vrstu VAS usluga koje ne želite da koristite. Na raspolaganju su Vam mogućnost kontrole mParkinga i BusPlusa, kao i kontrola ostalih VAS usluga.

 

Takođe, u ovoj sekciji možete da onemogućite slanje kredita prepaid korisnicima, odnosno da aktivirate zabranu usluge "Pošalji kredit".


Aktivacijom opcije „Zabrana ostalih VAS usluga“ onemogućićete slanje i primanje SMS poruka banaka i slanja humanitarnih poruka. Aktivacijom ove opcije trenutno aktivne usluge sa dodatom vrednošću neće biti deaktivirane, već je potrebno da se pre toga sami odjavite sa njih.