Close
Close modal
Close
Shopping cart
Započni kupovinu

Vip Duet usluga

Vip Duet

Ako si postpaid korisnik, mnogo minuta za priču, poruka i megabajta za surf možeš da pokloniš jednom omiljenom prepaid broju.

Pogodnosti

Obraduj jednog prepaidovca

Kao postpaid korisnik možeš mnogo, pa tako i da Vip prepaid broju koji izabereš dodeliš sadržaj u kome će uživati po super ceni od 600 dinara.

Device
Device

Aktivacija usluge

Sad je pravi momenat

Izaberi prepaid broj i dodeli mu Vip Duet.

Aktiviraj uslugu

Aktiviraj Vip Duet u nekoliko koraka

Servis

Usluga važi 30 dana

Vip Duet usluga dostupna je Vip prepaid broju početkom svakog obračunskog perioda postpaid korisnika i važi narednih 30 dana. Neiskorišćeni sadržaj koji ostane, korisnik prepaid broja ne može da prenese u sledeći mesec. Usluga se automatski obnavlja svakog obračunskog perioda, sve dok je postpaid korisnik ne deaktivira. Vip Duet usluga biće naplaćena kroz mesečni račun.

Deaktivacija usluge

Uslugu deaktiviraš na istoj strani

U slučaju deaktivacije, preostali sadržaj ostaje dostupan Vip prepaid broju sve do isteka obračunskog perioda postpaid korisnika.

Novi broj

Promeni broj

Ukoliko postpaid korisnik želi, jednom u toku obračunskog perioda može da promeni prepaid broj kojem će dodeliti Vip Duet sadržaj. Novom prepaid broju sadržaj će važiti od narednog obračunskog perioda postpaid korisnika.

Dodatne informacije

Vip Duet sadržaj važi u nacionalnom saobraćaju, ne važi u romingu i za usluge sa dodatnom vrednošću (VAS usluge).

Usluga Vip Duet dostupna je korisnicima NEO i Klasik tarife.

U slučaju suspenzije broja postpaid korisnika koji je aktivirao Vip Duet, usluga će automatski biti deaktivirana i biće naplaćena u celosti za taj mesec.

Preostali sadržaj dodeljen prepaid broju dostupan je do kraja obračunskog perioda postpaid korisnika. Po izmirenom dugovanju, neophodna je nova aktivacija, kako bi prepaid korisnik nastavio da dobija sadržaj Vip Duet usluge.

Internet za chat aplikacije uključuje u nacionalnom saobraćaju sve funkcionalnosti Viber servisa (slanje poruka, fotografija, video i audio snimaka, razgovori i video pozivi, slanje emotikona, stikera, itd. unutar Viber aplikacije), kao i sve funkcionalnosti u okviru WhatsApp, Facebook i Facebook Messenger aplikacije, izuzev razgovora i video poziva.