Internet dodaci

30 dana
7 dana
1 dan
6 GB
Cena 700 RSD
Trajanje30 dana
Aktivacija Pošalji 2 na 12330
ili pozovi *123#
12 GB
Cena1.000 RSD
Trajanje30 dana
Aktivacija Pošalji 3 na 12330
ili pozovi *123#
500 MB
Cena 150 RSD
Trajanje 7 dana
Aktivacija Pošalji 1 na 12307
ili pozovi *123#
1 GB
Cena 200 RSD
Trajanje7 dana
Aktivacija Pošalji 2 na 12307
ili pozovi *123#
6 GB
Cena300 RSD
Trajanje7 dana
Aktivacija Pošalji 3 na 12307
ili pozovi *123#
100 MB
Cena 50 RSD
Trajanje 1 dan
Aktivacija Pošalji 1 na 12301
ili pozovi *123#
500 MB
Cena 75 RSD
Trajanje1 dan
Aktivacija Pošalji 2 na 12301
ili pozovi *123#
1 GB
Cena100 RSD
Trajanje1 dan
Aktivacija Pošalji 3 na 12301
ili pozovi *123#

Kupljen sadržaj ne važi za roming i usluge sa dodatom vrednošću i važi u nacionalnom saobraćaju. Ovi dodaci se mogu kombinovati i sa dodacima druge vrste. Svi dodaci se mogu aktivirati neograničeni broj puta. Dodaci istog tipa sadržaja se mogu aktivirati i pre nego što se potroši sadržaj iz trenutno aktivnog, pri čemu se njegov sadržaj briše. Ovi dodaci ne važe za korisnike Vip interneta.

Multimedijalni dodaci

Net za Chat
Sadržaj Facebook i Facebook Messenger, Whatsapp, Viber
Cena 200 RSD
Trajanje 30 dana
Aktivacija Pošalji DA na 4047
ili pozovi *123#
Facebook
Cena 100 RSD
Trajanje30 dana
Aktivacija Pošalji DA na 4044
ili pozovi *123#
Instagram
Cena 200 RSD
Trajanje30 dana
Aktivacija Pošalji DA na 4042
ili pozovi *123#
Viber
Cena100 RSD
Trajanje30 dana
Aktivacija Pošalji DA na 4045
ili pozovi *123#
WhatsApp
Cena100 RSD
Trajanje30 dana
Aktivacija Pošalji DA na 4048
ili pozovi *123#

Kupljen sadržaj ne važi za roming i usluge sa dodatom vrednošću i važi u nacionalnom saobraćaju. Ovi dodaci se mogu kombinovati i sa dodacima druge vrste. Svi dodaci se mogu aktivirati neograničeni broj puta. U slucaju nove aktivacije istog tarifnog dodatka pre isteka perioda važenja prethodno aktiviranog tarifnog dodatka, prethodno aktivirani tarifni dodatak prestaje da važi, a novoaktivirani tarifni dodatak važi 30 dana od dana aktivacije. Ovi dodaci ne važe za korisnike Vip interneta.

Pristup sadržaju koji se nalazi na drugim stranicama (Youtube ili slično) moguć je isključivo korišćenjem aktivnog internet dodatka. Sve dostupne dodatke za prenos podataka, pogledajte ovde. Tarifni dodatak Net za Čet uključuje u nacionalnom saobraćaju sve funkcionalnosti Viber servisa (slanje poruka, fotografija, video i audio snimaka, razgovori i video pozivi, slanje emotikona, stikera, itd. unutar Viber aplikacije), kao i sve funkcionalnosti u okviru WhatsApp, Facebook i Facebook Messenger aplikacije, izuzev razgovora i video poziva.

Tarifni dodaci Instagram, WhatsApp, Facebook i Facebook Messenger uključuju, u nacionalnom saobraćaju, sve funkcionalnosti Instagram (osim deljenja sadržaja uživo - live stream), WhatsApp, Facebook i Facebook Messenger aplikacije, izuzev razgovora i video poziva.

Minimalni iznos kredita za korišćenje ove promocije je 1 din, u toku trajanja sesije. Na korišćenje usluge primenjuju se Opšti uslovi za zasnivanje pretplatničkog odnosa telekomunikacione mreže Vip mobile d.o.o.

Kombinuj minute i SMS ka svima

25 min/SMS
Cena100 RSD
Trajanje30 dana
Aktivacija Pošalji 1 na 12333
ili Pozovi *123#
200 min/SMS
Cena 400 RSD
Trajanje30 dana
Aktivacija Pošalji 2 na 12333
ili Pozovi *123#

Kupljen sadržaj ne važi za roming i usluge sa dodatom vrednošću i važi u nacionalnom saobraćaju. Sadržaj dodatka za minute/sms ka svima može da se iskoristi samo za minute, samo za sms ili kombinaciju minuta i poruka (1 min = 1 sms). Dodaci su jednokratni. Ne važi za VAS, roming i internacionalni saobraćaj. Ovi dodaci se mogu kombinovati sa dodacima druge vrste. Svi dodaci se mogu aktivirati neograničeni broj puta. Dodaci istog tipa sadržaja se mogu aktivirati i pre nego što se potroši sadržaj iz trenutno aktivnog, pri čemu se njegov sadržaj briše. Ovi dodaci ne važe za korisnike Vip interneta.