Postpaid dodaci

Ako želiš još više megabajta aktiviraj tarifne dodatke u nekoliko koraka.

Takođe, uz NEO tarife na raspolaganju su ti i tarifni dodaci koji ti omogućavaju da uživaš u najpopularnijim društvenim mrežama.

Dodatke možeš da aktiviraš kao jednokratne ili kao višekratne (putem SMS-a i Moj Vip servisa).

  • Internet
  • Čet
  • Društvene mreže
Mikro Džoker
250MB
Jednokratno
149RSD
149
RSD
Aktivacija:
Pošalji 250MB1
na 123705
Višekratno
129RSD
mesečno
129
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 250MB
na 123706
Mini Džoker
500MB
Jednokratno
269RSD
269
RSD
Aktivacija:
Pošalji 500MB1
na 123705
Višekratno
199RSD
mesečno
199
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 500MB
na 123706
Džoker
1GB
Jednokratno
369RSD
369
RSD
Aktivacija:
Pošalji 1GB1
na 123705
Višekratno
299RSD
mesečno
299
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 1GB
na 123706
Maxi Džoker
3GB
Jednokratno
699RSD
699
RSD
Aktivacija:
Pošalji 3GB1
na 123705
Višekratno
599RSD
mesečno
599
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 3GB
na 123706
Giga Džoker
7GB
Jednokratno
1099RSD
1099
RSD
Aktivacija:
Pošalji 7GB1
na 123705
Višekratno
899RSD
mesečno
899
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 7GB
na 123706
Mikro Džoker
250MB
Jednokratno
149RSD
Aktivacija:
Pošalji 250MB1
na 123705
Višekratno
129RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 250MB
na 123706
Mini Džoker
500MB
Jednokratno
269RSD
Aktivacija:
Pošalji 500MB1
na 123705
Višekratno
199RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 500MB
na 123706
Džoker
1GB
Jednokratno
369RSD
Aktivacija:
Pošalji 1GB1
na 123705
Višekratno
299RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 1GB
na 123706
Maxi Džoker
3GB
Jednokratno
699RSD
Aktivacija:
Pošalji 3GB1
na 123705
Višekratno
599RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 3GB
na 123706
Giga Džoker
7GB
Jednokratno
1099RSD
Aktivacija:
Pošalji 7GB1
na 123705
Višekratno
899RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 7GB
na 123706
Viber
500MB
Jednokratno
69RSD
69
RSD
Aktivacija:
Pošalji VIBER1
na 123707
Višekratno
49RSD
mesečno
49
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji VIBER
na 123708
Facebook
Neograničeno
Jednokratno
69RSD
69
RSD
Aktivacija:
Pošalji FB1
na 123707
Višekratno
49RSD
mesečno
49
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji FB
na 123708
Whatsapp
Neograničeno
Jednokratno
69RSD
69
RSD
Aktivacija:
Pošalji WA1
na 123707
Višekratno
49RSD
mesečno
49
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji WA
na 123708
Net za Čet
Viber
Whatsapp
Facebook i Messenger
Viber,
Whatsapp,
Facebook i Messenger
Jednokratno
159RSD
159
RSD
Aktivacija:
Pošalji CHAT1
na 123707
Višekratno
129RSD
mesečno
129
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji CHAT
na 123708
Viber
500MB
Jednokratno
69RSD
Aktivacija:
Pošalji VIBER1
na 123707
Višekratno
49RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji VIBER
na 123708
Facebook
Neograničeno
Jednokratno
69RSD
Aktivacija:
Pošalji FB1
na 123707
Višekratno
49RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji "FB"
na 123708
Whatsapp
Neograničeno
Jednokratno
69RSD
Aktivacija:
Pošalji WA1
na 123707
Višekratno
49RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji WA
na 123708
Net za Čet
Viber, Whatsapp, Facebook i Messenger
Jednokratno
159RSD
Aktivacija:
Pošalji CHAT1
na 123707
Višekratno
129RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji CHAT
na 123708
Instagram
10GB
Jednokratno
300RSD
300
RSD
Aktivacija:
Pošalji INSTA1
na 123707
Višekratno
150RSD
mesečno
150
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji INSTA
na 123708
Društvene mreže
Instagram, Facebook
i Messenger
10GB
Jednokratno
300RSD
300
RSD
Aktivacija:
Pošalji DM1
na 123707
Višekratno
150RSD
mesečno
150
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji DM
na 123708
Instagram
10GB
Jednokratno
300RSD
Aktivacija:
Pošalji INSTA1
na 123707
Višekratno
150RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji INSTA
na 123708
Društvene mreže
Instagram, Facebook
i Messenger
10GB
Jednokratno
300RSD
Aktivacija:
Pošalji DM1
na 123707
Višekratno
150RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji DM
na 123708
Aktiviraj na Moj Vip servisu

Aktivacija i deaktivacija dodataka

Ukoliko ti je dodatni sadržaj potreban samo povremeno, dodatke možeš da aktiviraš kao jednokratne (putem SMS-a i Moj Vip servisa). Njih aktiviraš samo jednom u obračunskom periodu i traju do kraja obračunskog perioda, nakon čega mogu ponovo da se aktiviraju. Cena dodatka se naplaćuje u punom iznosu bez obzira na preostali broj dana do kraja obračunskog perioda. Putem SMS-a, isti jednokratni dodatak možeš da aktiviraš samo jednom tokom obračunskog ciklusa. Pogledaj uputstvo za aktivaciju dodatka putem Moj Vip servisa.


Ukoliko ti je dodatni sadržaj potreban na duži vremenski period, dodatke možeš da aktiviraš kao višekratne. Na taj način, dodatak se automatski produžava svakog obračunskog perioda dok ga ne deaktiviraš (putem Moj Vip servisa). U prvom obračunskom periodu biće naplaćen srazmerno sa preostalim brojem dana, a u svim ostalim periodima biće naplaćen u celosti. Višekratna opcija važi minimum tri puna obračunska perioda od datuma aktivacije. Pogledaj uputstvo za deaktivaciju višekratnog dodatka putem Moj Vip servisa.