Postpaid tarifa

 • Novi korisnici
 • Postojeći korisnici
Da li ste novi korisnik ?
Da
Ne
Izaberi NOVA tarifni profil
Da li želiš ponudu

Sa uređajem uz dodatne GB za surf

Bez uređaja sa 25% popusta na pretplatu
 • NOVA
 • Za mlađe od 30
 • Za starije

U NOVA tarifi čeka te puno megabajta, minuta i SMS-ova. Takođe, možeš da iskoristiš i popust na mesečnu pretplatu, kao i neograničene razgovore u Vipu koje možeš da koristiš nakon potrošenih minuta ka svima.

Minuti ka svima
Minuti u Vipu
Poruke ka svima
Surf
Mesečna pretplata

Mesečna pretplata
sa popustom

NOVA 1 / 590 RSD / 531 RSD
Minuti ka svima 100
Minuti u Vipu 100
Poruke ka svima 100
Surf 100
Mesečna pretplata 590 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

531 RSD
NOVA 2 / 1090 RSD / 817.5 RSD
Minuti ka svima 300
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 300
Surf 600
Mesečna pretplata 1090 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

817.5 RSD
NOVA 3 / 1690 RSD / 1267.5 RSD
Minuti ka svima 500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 500
Surf 1000
Mesečna pretplata 1690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1267.5 RSD
NOVA 4 / 2190 RSD / 1642.5 RSD
Minuti ka svima 700
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 700
Surf 1400
Mesečna pretplata 2190 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1642.5 RSD
NOVA 5 / 2690 RSD / 2017.5 RSD
Minuti ka svima 900
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 900
Surf 1800
Mesečna pretplata 2690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2017.5 RSD
NOVA 6 / 3690 RSD / 2767.5 RSD
Minuti ka svima 1500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 1500
Surf 3000
Mesečna pretplata 3690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2767.5 RSD
NOVA 7 / 5690 RSD / 4267.5 RSD
Minuti ka svima 3000
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 3000
Surf 6000
Mesečna pretplata 5690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

4267.5 RSD
Ako si stariji od 15, a mlađi od 30 godina, dobijaš duplo više megabajta za surf, kao i opciju za Bezbrižan surf koja štiti tvoj račun od visokih troškova. Ukoliko uspeš da potrošiš sve megabajte u tarifi, dalji surf je moguć isključivo korišćenjem tarifnih dodataka.
Minuti ka svima
Minuti u Vipu
Poruke ka svima
Surf
Mesečna pretplata

Mesečna pretplata
sa popustom

NOVA 1 / 590 RSD / 531 RSD
Minuti ka svima 100
Minuti u Vipu 100
Poruke ka svima 100
Surf 200
Mesečna pretplata 590 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

531 RSD
NOVA 2 / 1090 RSD / 817.5 RSD
Minuti ka svima 300
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 300
Surf 1200
Mesečna pretplata 1090 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

817.5 RSD
NOVA 3 / 1690 RSD / 1267.5 RSD
Minuti ka svima 500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 500
Surf 2000
Mesečna pretplata 1690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1267.5 RSD
NOVA 4 / 2190 RSD / 1642.5 RSD
Minuti ka svima 700
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 700
Surf 2800
Mesečna pretplata 2190 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1642.5 RSD
NOVA 5 / 2690 RSD / 2017.5 RSD
Minuti ka svima 900
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 900
Surf 3600
Mesečna pretplata 2690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2017.5 RSD
NOVA 6 / 3690 RSD / 2767.5 RSD
Minuti ka svima 1500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 1500
Surf 6000
Mesečna pretplata 3690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2767.5 RSD
NOVA 7 / 5690 RSD / 4267.5 RSD
Minuti ka svima 3000
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 3000
Surf 12000
Mesečna pretplata 5690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

4267.5 RSD

Ukoliko ste stariji od 60 godina, iskoristite popust od 1000 dinara na kupovinu telefona ili mesečni popust na pretplatu u narednih 10 meseci.

Takođe, Vaš račun zaštićen je od nepredviđenih troškova usled internet potrošnje van paketa uz opciju za Bezbrižan surf.
Minuti ka svima
Minuti u Vipu
Poruke ka svima
Surf
Mesečna pretplata

Mesečna pretplata
sa popustom

NOVA 1 / 590 RSD / 531 RSD
Minuti ka svima 100
Minuti u Vipu 100
Poruke ka svima 100
Surf 100
Mesečna pretplata 590 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

531 RSD
NOVA 2 / 1090 RSD / 817.5 RSD
Minuti ka svima 300
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 300
Surf 600
Mesečna pretplata 1090 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

817.5 RSD
NOVA 3 / 1690 RSD / 1267.5 RSD
Minuti ka svima 500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 500
Surf 1000
Mesečna pretplata 1690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1267.5 RSD
NOVA 4 / 2190 RSD / 1642.5 RSD
Minuti ka svima 700
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 700
Surf 1400
Mesečna pretplata 2190 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1642.5 RSD
NOVA 5 / 2690 RSD / 2017.5 RSD
Minuti ka svima 900
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 900
Surf 1800
Mesečna pretplata 2690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2017.5 RSD
NOVA 6 / 3690 RSD / 2767.5 RSD
Minuti ka svima 1500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 1500
Surf 3000
Mesečna pretplata 3690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2767.5 RSD
NOVA 7 / 5690 RSD / 4267.5 RSD
Minuti ka svima 3000
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 3000
Surf 6000
Mesečna pretplata 5690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

4267.5 RSD
 • NOVA
 • Za mlađe od 30
 • Za starije
Prilikom obnove ugovora možeš da iskoristiš popust na mesečnu pretplatu, kao i neograničene minute u Vipu, koje možeš da koristiš paralelno (od NOVA 3) sa minutima ka drugim mrežama.
Minuti ka svima
Minuti u Vipu
Poruke ka svima
Surf
Mesečna pretplata

Mesečna pretplata
sa popustom

NOVA 1 / 590 RSD / 531 RSD
Minuti ka svima 100
Minuti u Vipu 100
Poruke ka svima 100
Surf 100
Mesečna pretplata 590 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

531 RSD
NOVA 2 / 1090 RSD / 817.5 RSD
Minuti ka svima 300
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 300
Surf 600
Mesečna pretplata 1090 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

817.5 RSD
NOVA 3 / 1690 RSD / 1267.5 RSD
Minuti ka svima 500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 500
Surf 1000
Mesečna pretplata 1690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1267.5 RSD
NOVA 4 / 2190 RSD / 1642.5 RSD
Minuti ka svima 700
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 700
Surf 1400
Mesečna pretplata 2190 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1642.5 RSD
NOVA 5 / 2690 RSD / 2017.5 RSD
Minuti ka svima 900
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 900
Surf 1800
Mesečna pretplata 2690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2017.5 RSD
NOVA 6 / 3690 RSD / 2767.5 RSD
Minuti ka svima 1500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 1500
Surf 3000
Mesečna pretplata 3690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2767.5 RSD
NOVA 7 / 5690 RSD / 4267.5 RSD
Minuti ka svima 3000
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 3000
Surf 6000
Mesečna pretplata 5690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

4267.5 RSD
Uz obnovu ugovora dobijaš duplo više megabajta za surf, kao i neograničene minute u Vipu, koje možeš da koristiš paralelno (od NOVA 3) sa minutima ka drugim mrežama.
Minuti ka svima
Minuti u Vipu
Poruke ka svima
Surf
Mesečna pretplata

Mesečna pretplata
sa popustom

NOVA 1 / 590 RSD / 531 RSD
Minuti ka svima 100
Minuti u Vipu 100
Poruke ka svima 100
Surf 200
Mesečna pretplata 590 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

531 RSD
NOVA 2 / 1090 RSD / 817.5 RSD
Minuti ka svima 300
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 300
Surf 1200
Mesečna pretplata 1090 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

817.5 RSD
NOVA 3 / 1690 RSD / 1267.5 RSD
Minuti ka svima 500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 500
Surf 2000
Mesečna pretplata 1690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1267.5 RSD
NOVA 4 / 2190 RSD / 1642.5 RSD
Minuti ka svima 700
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 700
Surf 2800
Mesečna pretplata 2190 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1642.5 RSD
NOVA 5 / 2690 RSD / 2017.5 RSD
Minuti ka svima 900
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 900
Surf 3600
Mesečna pretplata 2690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2017.5 RSD
NOVA 6 / 3690 RSD / 2767.5 RSD
Minuti ka svima 1500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 1500
Surf 6000
Mesečna pretplata 3690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2767.5 RSD
NOVA 7 / 5690 RSD / 4267.5 RSD
Minuti ka svima 3000
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 3000
Surf 12000
Mesečna pretplata 5690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

4267.5 RSD
Uz obnovu ugovora dobijate neograničene minute u Vipu, koje možete da koristite paralelno (od NOVA 3) sa minutima ka drugim mrežama. Takođe, iskoristite popust od 1000 dinara na kupovinu telefona ili dodatni mesečni popust na pretplatu narednih 10 meseci.
Minuti ka svima
Minuti u Vipu
Poruke ka svima
Surf
Mesečna pretplata

Mesečna pretplata
sa popustom

NOVA 1 / 590 RSD / 531 RSD
Minuti ka svima 100
Minuti u Vipu 100
Poruke ka svima 100
Surf 100
Mesečna pretplata 590 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

531 RSD
NOVA 2 / 1090 RSD / 817.5 RSD
Minuti ka svima 300
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 300
Surf 600
Mesečna pretplata 1090 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

817.5 RSD
NOVA 3 / 1690 RSD / 1267.5 RSD
Minuti ka svima 500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 500
Surf 1000
Mesečna pretplata 1690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1267.5 RSD
NOVA 4 / 2190 RSD / 1642.5 RSD
Minuti ka svima 700
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 700
Surf 1400
Mesečna pretplata 2190 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

1642.5 RSD
NOVA 5 / 2690 RSD / 2017.5 RSD
Minuti ka svima 900
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 900
Surf 1800
Mesečna pretplata 2690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2017.5 RSD
NOVA 6 / 3690 RSD / 2767.5 RSD
Minuti ka svima 1500
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 1500
Surf 3000
Mesečna pretplata 3690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

2767.5 RSD
NOVA 7 / 5690 RSD / 4267.5 RSD
Minuti ka svima 3000
Minuti u Vipu Neograničeno
Poruke ka svima 3000
Surf 6000
Mesečna pretplata 5690 RSD

Mesečna pretplata
sa popustom

4267.5 RSD
Sa uređajem

Uz dodatne GB
za surf

Bez uređaja

Sa 25% popusta
na pretplatu

 • Do 25% popusta na pretplatu
 • Vip i Gigatron ponuda

Do 25% popusta na mesečnu pretplatu

Ukoliko izabereš NOVA tarifu uz ugovornu obavezu od 24 meseca bez uređaja dobijaš 25% popusta na mesečnu pretplatu u trajanju ugovorne obaveze. Korisnici koji odaberu NOVA 1 tarifu dobijaju 10% popusta na mesečnu pretplatu.


Sa ugovornom obavezom na 24 meseca

Ne
Da
Da li želiš otplatu na rate? Ne
Da
Mesečna pretplata RSD RSD
KUPI ONLINE

Postpaid dodaci

Ako želiš još više megabajta, minuta ili SMS-ova, aktiviraj NOVA tarifne dodatke u nekoliko koraka. Uz NOVA tarife na raspolaganju su ti i tarifni dodaci koji ti omogućavaju da uživaš u najpopularnijim društvenim mrežama i dodatnom surfu.

Dodatke možeš da aktiviraš kao jednokratne (putem Moj Vip servisa) ili kao višekratne (putem SMS-a i Moj Vip servisa).

Viber

Prenos podataka

500MB

Saobraćaj ostvaren za

Viber

129 RSD

Aktivacija:
Pošalji 0
na 123600

Društvenjak

Prenos podataka

Neograničen

Saobraćaj ostvaren za

Facebook i Twitter aplikacija

69 RSD

Aktivacija:
Pošalji 1
na 123600

Noćna ptica

Prenos podataka

20GB za surf od 23h do 07h

Saobraćaj ostvaren za

Celokupan surf

469 RSD

Aktivacija:
Pošalji 4
na 123600

Džoker

Prenos podataka

1 GB

Saobraćaj ostvaren za

Celokupan surf

299 RSD

Aktivacija:
Pošalji 5
na 123599

Mini džoker

Prenos podataka

500 MB

Saobraćaj ostvaren za

Celokupan surf

269 RSD

Aktivacija:
Pošalji 6
na 123599
Aktiviraj na Moj Vip servisu

Aktivacija i deaktivacija dodataka

Ukoliko ti je dodatni sadržaj potreban samo povremeno, dodatke možeš da aktiviraš kao jednokratne (putem Moj Vip servisa). Njih aktiviraš samo jednom u obračunskom periodu i traju do kraja obračunskog perioda, nakon čega mogu ponovo da se aktiviraju. Cena dodatka se naplaćuje u punom iznosu bez obzira na preostali broj dana do kraja obračunskog perioda. Pogledaj uputstvo za aktivaciju dodatka putem Moj Vip servisa.


Ukoliko su ti dodatni minuti, SMS-ovi i megabajti potrebni češće, dodatke možeš da aktiviraš kao višekratne (putem Moj Vip servisa i SMS-a). Na taj način, dodatak se automatski produžava svakog obračunskog perioda dok se ne deaktivira. U prvom obračunskom periodu biće naplaćen u skladu sa preostalim brojem dana, a u svim ostalim periodima biće naplaćen u celosti. Višekratna opcija važi minimum tri meseca od datuma aktivacije. Pogledaj uputstvo za deaktivaciju višekratnog dodatka putem Moj Vip servisa.

 

Roming dodaci

Aktiviraj Global roming dodatke i još povoljnije razgovaraj i šalji poruke dok putuješ kroz Evropu, SAD, Kanadu ili Kinu.

Saznaj više
 
 

Moj Vip

Uz Moj Vip servis i aplikaciju:

 • Proveri potrošnju
 • Aktiviraj dodatke
 • Plati račun
 • Pregledaj račune

Saznaj više o Moj Vip servisu.