интарифа dodaci

Ako želiš više minuta, SMS-ova ili megabajta, aktiviraj tarifne dodatke u nekoliko koraka.

Dodatke možeš da aktiviraš kao jednokratne ili kao višekratne (putem SMS-a i Moj Vip servisa).

Mini Pričalica
30min
Jednokratno
99RSD
99
RSD
Aktivacija:
Pošalji 30MIN1
na 123701
Pričalica
60min
Jednokratno
169RSD
169
RSD
Aktivacija:
Pošalji 60MIN1
na 123701
Višekratno
139RSD
mesečno
139
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 60MIN
na 123702
Maxi Pričalica
120min
Jednokratno
299RSD
299
RSD
Aktivacija:
Pošalji 120MIN1
na 123701
Višekratno
219RSD
mesečno
219
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 120MIN
na 123702
Giga Pričalica
240min
Jednokratno
499RSD
499
RSD
Aktivacija:
Pošalji 240MIN1
na 123701
Višekratno
419RSD
mesečno
419
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 240MIN
na 123702
Mini Pričalica
30min
Jednokratno
99RSD
Aktivacija:
Pošalji 30MIN1
na 123701
Pričalica
60min
Jednokratno
169RSD
Aktivacija:
Pošalji 60MIN1
na 123701
Višekratno
139RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 60MIN
na 123702
Maxi Pričalica
120min
Jednokratno
299RSD
Aktivacija:
Pošalji 120MIN1
na 123701
Višekratno
219RSD
monthly
Aktivacija:
Pošalji 120MIN
na 123702
Giga Pričalica
240min
Jednokratno
499RSD
Aktivacija:
Pošalji 240MIN1
na 123701
Višekratno
419RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 240MIN
na 123702
Kuckator 50
50sms
Jednokratno
49RSD
49
RSD
Aktivacija:
Pošalji 50SMS1
na 123703
Kuckator 100
100sms
Jednokratno
89RSD
89
RSD
Aktivacija:
Pošalji 100SMS1
na 123703
Višekratno
59RSD
mesečno
59
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 100SMS
na 123704
Kuckator 500
500sms
Jednokratno
199RSD
199
RSD
Aktivacija:
Pošalji 500SMS1
na 123703
Višekratno
139RSD
mesečno
139
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 500SMS
na 123704
Kuckator 1000
1000sms
Jednokratno
359RSD
359
RSD
Aktivacija:
Pošalji 1000SMS1
na 123703
Višekratno
259RSD
mesečno
259
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 1000SMS
na 123704
Kuckator 50
50sms
Jednokratno
49RSD
Aktivacija:
Pošalji 50SMS1
na 123703
Kuckator 100
100sms
Jednokratno
89RSD
Aktivacija:
Pošalji 100SMS1
na 123703
Višekratno
59RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 100SMS
na 123704
Kuckator 500
500sms
Jednokratno
199RSD
Aktivacija:
Pošalji 500SMS1
na 123703
Višekratno
139RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 500SMS
na 123704
Kuckator 1000
1000sms
Jednokratno
359RSD
Aktivacija:
Pošalji 1000SMS1
na 123703
Višekratno
259RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 1000SMS
na 123704
Mikro Džoker
250MB
Jednokratno
149RSD
149
RSD
Aktivacija:
Pošalji 250MB1
na 123705
Višekratno
129RSD
mesečno
129
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 250MB
na 123706
Mini Džoker
500MB
Jednokratno
269RSD
269
RSD
Aktivacija:
Pošalji 500MB1
na 123705
Višekratno
199RSD
mesečno
199
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 500MB
na 123706
Džoker
1GB
Jednokratno
369RSD
369
RSD
Aktivacija:
Pošalji 1GB1
na 123705
Višekratno
299RSD
mesečno
299
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 1GB
na 123706
Maxi Džoker
3GB
Jednokratno
699RSD
699
RSD
Aktivacija:
Pošalji 3GB1
na 123705
Višekratno
599RSD
mesečno
599
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 3GB
na 123706
Giga Džoker
7GB
Jednokratno
1099RSD
1099
RSD
Aktivacija:
Pošalji 7GB1
na 123705
Višekratno
899RSD
mesečno
899
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 7GB
na 123706
Mikro Džoker
250MB
Jednokratno
149RSD
Aktivacija:
Pošalji 250MB1
na 123705
Višekratno
129RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 250MB
na 123706
Mini Džoker
500MB
Jednokratno
269RSD
Aktivacija:
Pošalji 500MB1
na 123705
Višekratno
199RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 500MB
na 123706
Džoker
1GB
Jednokratno
369RSD
Aktivacija:
Pošalji 1GB1
na 123705
Višekratno
299RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 1GB
na 123706
Maxi Džoker
3GB
Jednokratno
699RSD
Aktivacija:
Pošalji 3GB1
na 123705
Višekratno
599RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 3GB
na 123706
Giga Džoker
7GB
Jednokratno
1099RSD
Aktivacija:
Pošalji 7GB1
na 123705
Višekratno
899RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji 7GB
na 123706
Instagram
10GB
Jednokratno
300RSD
300
RSD
Aktivacija:
Pošalji INSTA1
na 123707
Višekratno
150RSD
mesečno
150
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji INSTA
na 123708
Društvene mreže
Instagram, Facebook
i Messenger
10GB
Jednokratno
300RSD
300
RSD
Aktivacija:
Pošalji DM1
na 123707
Višekratno
150RSD
mesečno
150
RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji DM
na 123708
Instagram
10GB
Jednokratno
300RSD
Aktivacija:
Pošalji INSTA1
na 123707
Višekratno
150RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji INSTA
na 123708
Društvene mreže
Instagram, Facebook
i Messenger
10GB
Jednokratno
300RSD
Aktivacija:
Pošalji DM1
na 123707
Višekratno
150RSD
mesečno
Aktivacija:
Pošalji DM
na 123708
Aktiviraj na Moj Vip servisu

Aktivacija i deaktivacija dodataka

Ukoliko ti je dodatni sadržaj potreban samo povremeno, dodatke možeš da aktiviraš kao jednokratne (putem SMS-a i Moj Vip servisa). Njih aktiviraš samo jednom u obračunskom periodu i traju do kraja obračunskog perioda, nakon čega mogu ponovo da se aktiviraju. Cena dodatka se naplaćuje u punom iznosu bez obzira na preostali broj dana do kraja obračunskog perioda. Putem SMS-a, isti jednokratni dodatak možeš da aktiviraš samo jednom tokom obračunskog ciklusa. Pogledaj uputstvo za aktivaciju dodatka putem Moj Vip servisa.


Ukoliko ti je dodatni sadržaj potreban na duži vremenski period, dodatke možeš da aktiviraš kao višekratne. Na taj način, dodatak se automatski produžava svakog obračunskog perioda dok ga ne deaktiviraš (putem Moj Vip servisa). U prvom obračunskom periodu biće naplaćen srazmerno sa preostalim brojem dana, a u svim ostalim periodima biće naplaćen u celosti. Višekratna opcija važi minimum tri puna obračunska perioda od datuma aktivacije. Pogledaj uputstvo za deaktivaciju višekratnog dodatka putem Moj Vip servisa.