Close
Close modal
Close
Shopping cart
Započni kupovinu

POSLOVNI REZULTATI ZA TREĆI KVARTAL 2020. GODINE

Usled smanjene mobilnosti i ograničenja putovanja, prihodi od rominga su pretrpeli težak udarac u trećem kvartalu 2020. godine. S druge strane, veći deo našeg poslovanja pokazao su se kao veoma otporan, a naše kontramere, kao što su unapređenje operativne efikasnosti i smanjenje kapitalnih izdataka (CAPEX), predstavljale su izvor dodatne snage.

Ukupni prihodi Grupe su opali za 0,9% jer su gubici po osnovi rominga i negativni uticaji na devizno tržište delimično anulirani povećanjem prihoda od opreme. Ne računajući uticaje na devizno tržište (FX), koji uglavnom potiču iz Belorusije, ukupni prihodi su porasli za 1,7%.
Prihodi od usluga mobilne telefonije su se smanjili za 3,8% na nivou Grupe, isključivo usled pomenutih gubitaka po osnovu rominga i negativnih uticaja na devizno tržište.
Prihodi od usluga fiksne telefonije su bili stabilni (0,0%), budući da je rast u Bugarskoj i Sloveniji uspeo da kompenzuje pad zabeležen u Austriji i na drugim međunarodnim tržištima. ▪Prihodi od opreme su porasli za 7,2%, pre svega zahvaljujući rastu u Austriji i Bugarskoj.
Broj pretplatnika mobilnih usluga je porastao za 4,1%, pri čemu je rast zabeležen na svim tržištima, sem u Bugarskoj.
Ukupan broj korisnika fiksne telefonije (RGU) se smanjio za 1,2%, pošto rast broja korisnika širokopojasnih usluga visokog propusnog opsega i korisnika televizije nije mogao da anulira pad broja korisnika širokopojasnih usluga niskog propusnog opsega i korisnika govornih usluga fiksne telefonije u Austriji.
EBITDA Grupe zabeležila je rast od 0,5%, budući da su gubici od rominga i FX anulirani pažljivim smanjenjem troškova. Ne računajući FX i jednokratne uticaje, kao i troškove restrukturiranja, EBITDA je porasla za 4,3%.
Kapitalni izdaci (CAPEX) su pali za 32,6%, kao rezultat kupljenih frekvencija u poredbenom periodu i manjih izdataka u posmatranom periodu nakon smanjenja CAPEX.

U trećem kvartalu 2020, slobodni novčani tokovi posle socijalnih planova zabeležili su novi pad od 2,2% na 172,5 miliona evra, budući da su niži kapitalni izdaci anulirani nižim obavezama prema dobavljačima u posmatranom periodu. Više informacija dostupno je na https://www.a1.group/en/ir/interim-results.