Close
Close modal
Close

Kako da proverim trenutno stanje na Vip računu?

Stanje na svom računu možete proveriti slanjem besplatne poruke ili pozivanjem kratkog koda, zavisno od toga da li proveravate stanje u nacionalnom saobraćaju ili iz rominga.

Saznaj više Saznaj vise

Šta znače stavke na Vip računu?

Vip račun je kreiran tako da obezbedi uvid u sve potrebne informacije u vezi sa potrošnjom na postpaid broju.

Saznaj više Saznaj vise

Kako i gde mogu da vidim listing za tekući ili prošli obračunski period?

Listing je dostupan na Vip web sajtu u okviru opcije Online račun, e-maila poslovni.korisnici@vipmobile.rs ili na Vip prodajnom mestu.

Saznaj više Saznaj vise