Close
Close modal
Close

Kako da promenim podatke svoje firme u Vipu?

Ukoliko ste promenili ovlašćenu osobu na APR-u, dodali druge ovlašćene osobe, promenili ste naziv ili sedišta firme ili samo želite da promenite adresu za dostavu Vip računa, pogledajte koju dokumentaciju je potrebno da nam dostavite.

 

Promena ovlašćene osobe na APR-u

 

Check mark Potreban je skeniran APR obrazac na kojem je promena evidentirana.

 

Dodavanje druge ovlašćene osobe

 

Check mark Zahtev u pisanoj formi na memorandumu sa pečatom firme i potpisan od strane ovlašćenog lica u PDF formatu.

 

Promena naziva firme kada su PIB i matični broj ostali nepromenjeni

 

Check mark Dovoljno je da nas ovlašćena osoba firme obavesti o promeni ili
Check mark pošalje izvod iz APR-a na email poslovni.korisnici@vipmobile.rs.

 

Promena sedišta firme

 

Check mark Potreban je APR obrazac

 

Promena adrese za dostavu Vip računa

 

Check mark Zahtev u pisanoj formi na memorandumu sa pečatom firme i potpisan od strane ovlašćenog lica u PDF formatu.
Pisani zahtev nije potreban, ukoliko imate potpisano Ovlašćenje za izmenu usluga po ugovoru. U tom slučaju, potrebno je samo da nas obavestite o promeni putem e-maila poslovni.korisnici@vipmobile.rs ili pozivom Korisničkog servisa na 0601230.

 

 

Navedenu dokumentaciju nam možete dostaviti

 

Check mark putem e-mail adrese poslovni.korisnici@vipmobile.rs,
Check mark dodeljenom predstavniku prodaje Vipa ili
Check mark na Vip prodajnom mestu.

 

 

Formular za ovlašćenje za izmenu usluga po ugovoru možete preuzeti ovde