Roming dodaci
za mali i srednji biznis

Komunicirajte slobodno, dok ste u inostranstvu, bez straha od visokih troškova. Dovoljno je da pre putovanja odaberete dodatak po želji i unapred obezbedite dodatne minute, SMS-ove ili megabajte.

Komunikacija u romingu je povoljnija uz A1 TAG

Kao član A1 Telekom Austrija Grupe, Vip Vam jedini omogućava najpovoljniji surf u čak sedam evropskih zemalja uz Travel TAG dodatke. Kada potrošite GB iz dodatka, dalji surf će biti tarifiran kao da ste u Srbiji.


Osim povoljnijeg surfa, dobijate i specijalne cene minuta i SMS-a tokom boravka u zemljama Telekom Austria Grupe.

Travel TAG
1GB

Sadržaj:

1 GB

Trajanje:

2 dana

Cena

999RSD

Travel TAG
2GB

Sadržaj:

2 GB

Trajanje:

7 dana

Cena

1599RSD

Travel TAG
10GB

Sadržaj:

10 GB

Trajanje:

30 dana

Cena

6999RSD

Travel TAG
30GB

Sadržaj:

30 GB

Trajanje:

365 dana

Cena

19999RSD

Osim povoljnijeg surfa, očekuju Vas i specijalne cene minuta i SMS-a
tokom boravka u zemljama Telekom Austria Grupe.


50 din/min
5 din/SMS
1 din/MB

Travel TAG dodate možete da koristite samo u preporučenim mrežama:

 • Austrija (A1 Austria)
 • Hrvatska (Vipnet)
 • Slovenija (A1 Slovenija)
 • Bugarska (MobilTel AD)
 • Lihtenštajn (FL1)
 • Belorusija (velcom)
 • Makedonija (One.Vip)

Global dodaci

Razgovarajte, šaljite poruke i surfujte povoljnije dok putujete kroz Evropu, SAD, Kanadu ili Kinu.

Global Surf dodaci

Global
Surf 50 MB

Sadržaj:

50 MB

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

2990RSD

Global
Surf 250 MB

Sadržaj:

250 MB

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

8990RSD

Global
Surf 500 MB

Sadržaj:

500 MB

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

11990RSD

Global
Surf 1 GB

Sadržaj:

1 GB

Mesečna pretplata(sa PDV-om)

22990RSD

Global Priča i Global SMS dodaci

Global
Priča 50

Sadržaj:

50 minuta

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

1990RSD

Global
Priča 100

Sadržaj:

100 minuta

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

3690RSD

Global
SMS 50

Sadržaj:

50 SMS

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

790RSD

Global
SMS 100

Sadržaj:

100 SMS

Mesečna pretplata(sa PDV-om)

990RSD

Euro dodaci

Iskoristite svoje dodatne minute, SMS-ove i megabajte dok ste na putovanju, onako kako vama odgovara.

Miks dodaci

Euro miks

Sadržaj:

20 min 20 SMS 5 MB

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

1515RSD

Euro miks plus

Sadržaj:

40 min 40 SMS 10 MB

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

3041RSD

Dodaci za priču

Euro
pozivi 10

Sadržaj:

10 minuta

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

498RSD

Euro
pozivi 30

Sadržaj:

30 minuta

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

1490RSD

Euro
pozivi 80

Sadržaj:

80 minuta

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

4057RSD

Aktivacija tarifnih dodataka

Dodatke možete da aktivirate na sledeće načine:

 • Pozivom Vašeg predstavnika prodaje
 • Pozivom Korisničkog servisa na 1230
 • Slanjem e-maila na poslovni.korisnici@vipmobile.rs
 • Posetom najbližem Vip centru

Dodaci Global priča važe za odlazne pozive u romingu ka posećenoj zemlji (sve mreže) i Srbiji (sve mreže), kao i dolazne pozive dok se korisnik nalazi u zemlji u kojoj dodatak važi.

 

Vrste dodataka

Ukoliko Vam je dodatni sadržaj potreban samo povremeno, dodatke možete da aktivirate kao jednokratne. Njih aktivirate samo jednom u obračunskom periodu i traju do kraja obračunskog perioda, nakon čega mogu ponovo da se aktiviraju. Cena dodatka se naplaćuje u punom iznosu bez obzira na preostali broj dana do kraja obračunskog perioda.


Ako često putujete i znate da će vam biti potrebni dodatni minuti, SMS-ovi i megabajti, dodatke aktivirajte kao višekratne. Na taj način, dodatak se automatski produžava svakog obračunskog perioda dok se ne deaktivira. U prvom obračunskom periodu biće naplaćena u skladu sa preostalim brojem dana, a u svim ostalim periodima biće naplaćena u celosti. Višekratna opcija važi minimum tri meseca od datuma aktivacije.

 

Potpuna kontrola troškova u romingu


Ne razmišljate o potrošnji internet saobraćaja dok ste van zemlje.


Pre samog puta, odredite limit koji želite da potrošite na internet saobraćaj u romingu. Kada dostignete limit, surf u romingu neće biti moguć i Vaš račun biće zaštićen od neželjenih troškova. Željeni novčani limit određujete prema sopstvenim potrebama i možete da ga promenite po potrebi.


Limit možete da postavite pozivanjem korisničkog servisa ili dodeljenog predstavnika prodaje, kao i odlaskom na prodajno mesto.