Cene roming usluga

Cene roming usluga za mali i srednji biznis
Odaberite destinaciju gde želite da putujete


Pogledaj koji su preporučeni operatori i koje usluge možeš da koristiš na destinaciji u koju putuješ.


Cene usluga u romingu zavise od toga kojoj zoni pripada zemlja u kojoj se nalaziš. Zemlje su podeljene na sledeće zone:


  1. Evropa i Turska
  2. Ostatak sveta i Rusija
  3. Satelitske, avio i pomorske mreže
Zona
Evropa i Turska
Odlazni pozivi, dolazni pozivi i prenos podataka (100KB)99 RSD
SMS29 RSD
Ostatak sveta i Rusija
Odlazni pozivi, dolazni pozivi i prenos podataka (100KB)199 RSD
SMS49 RSD
Satelitske, avio i pomorske mreže
Odlazni pozivi, dolazni pozivi i prenos podataka (100KB)299 RSD
SMS149 RSD
Odlazni pozivi, dolazni pozivi i prenos podataka (100KB)
99 RSD
199 RSD
299 RSD
SMS
29 RSD
49 RSD
149 RSD
 
 

Cene roming saobraćaja za ostale destinacije se tarifiraju i obračunavaju prema cenama i uslovima u skladu sa aktivnom roming tarifom korisnika.

 

Cene roming usluga za velike kompanije i javni sektor

Cene usluga u romingu zavise od toga kojoj zoni pripada zemlja u kojoj se nalaziš. Zemlje su podeljene na sledeće zone:


  1. Zemlje u okruženju, Grčka i zemlje Telekom Austria Grupe
  2. Ostatak Evrope i Turska
  3. Ostatak sveta i Rusija
  4. Satelitske, avio i pomorske mreže
Zona
Zemlje u okruženju, Grčka i TAG zemlje
Odlazni pozivi ka Srbiji i posećenoj zemlji102 RSD
Odlazni pozivi ka ostalim zemljama152 RSD
Dolazni pozivi36 RSD
SMS25 RSD
Prenos podataka (100KB)71 RSD
Ostatak Evrope i Turska
Odlazni pozivi ka Srbiji i posećenoj zemlji127 RSD
Odlazni pozivi ka ostalim zemljama152 RSD
Dolazni pozivi41 RSD
SMS25 RSD
Prenos podataka (100KB)81 RSD
Ostatak sveta i Rusija
Odlazni pozivi ka Srbiji i posećenoj zemlji259 RSD
Odlazni pozivi ka ostalim zemljama295 RSD
Dolazni pozivi91 RSD
SMS36 RSD
Prenos podataka (100KB)117 RSD
Satelitske, avio i pomorske mreže
Odlazni pozivi ka Srbiji i posećenoj zemlji463 RSD
Odlazni pozivi ka ostalim zemljama463 RSD
Dolazni pozivi117 RSD
SMS117 RSD
Prenos podataka (100KB)234 RSD
Odlazni pozivi ka Srbiji i posećenoj zemlji
102 RSD
127 RSD
259 RSD
463 RSD
Odlazni pozivi ka ostalim zemljama
152 RSD
152 RSD
259 RSD
463 RSD
Dolazni pozivi
36 RSD
41 RSD
91 RSD
117 RSD
SMS
25 RSD
25 RSD
36 RSD
117 RSD
Prenos podataka (100KB)
71 RSD
81 RSD
117 RSD
234 RSD

Balkan zona

Servis Balkan zona sadrži regulisane cene roming saobraćaja u u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji i AP Kosovo i Metohija.

Odlazni pozivi u okviru Balkan zone
Balkan zona
7,05 RSD
Odlazni pozivi u okviru Balkan zone7,05 RSD
Dolazni pozivi5,64 RSD
Prenos podataka (100kB)0,21 RSD
SMS2,82 RSD
Dolazni pozivi
3,53 RSD
Prenos podataka (100kB)
0,21 RSD
SMS
2,82 RSD
 
 

Cene roming saobraćaja za ostale destinacije se tarifiraju i obračunavaju prema cenama i uslovima u skladu sa aktivnom roming tarifom korisnika.
Cene roming saobraćaja za zemlje Balkan zone su povoljnije nego cene saobraćaja koje se ostvaruju aktivacijom Global i Euro roming dodataka.