Vip Mobility Insights

Analizirajte masovne podatke, upoznajte svoje klijente i privucite nove


Uz Vip Mobility Insights upoznajte potrebe vaših klijenata i pružite im proizvod ili uslugu koji u potpunosti zadovoljavaju njihove potrebe.

Vip Mobility Insights omogućava pristup sveobuhvatnim analizama anonimnih zbirnih podataka o tokovima kretanja svih korisnika mobilne mreže. Detaljna analiza daje vam mogućnost da kreirate najbolju ponudu na tržištu i tako ostvarite konkurentsku prednost.

 
 

Zašto da odaberete Vip Mobility Insights

Analiza kretanja korisnika

Vip Mobility Insights prati kretanje korisnika i obezbeđuje vredne informacije o njihovom prebivalištu, kretanju i promenama u aktivnostima na dnevnom i nedeljnom nivou. Ti podaci mogu da se koriste kao osnova za razvoj aktivnosti usmerenih ka privlačenju novih klijenata.

Prilagođeno potrebama vaše kompanije

Vip Mobility Insights može biti posebno prilagođen za svaku kompaniju. Na taj način, moguće je uraditi analizu različitih lokacija - od pojedinačnih prodavnica do celih ulica za kupovinu. Izveštaj je dostupan na online portalu kojem možete pristupiti sa vašeg računara u bilo kom trenutku, gde god da se nalazite.

Konkurentska prednost uz specijalizovanu ponudu

Uz podatke i analize, povećajte učestalost poseta i uvećajte vaš prihod. Vip Mobility Insights omogućava da upoznajte vaše klijente i ostvarite konkurentsku prednost. Takođe, efikasno pratite i merite efekat marketinških i komunikacionih kampanja.

Sveobuhvatna zaštita anonimnosti podataka

Vip Mobility Insights garantuje sigurnost i anonimnost podataka. Svi podaci koje pružamo našim klijentima su u potpunosti anonimni.

 

Za više informacija o Vip Mobility Insights rešenjima: