Vip Advanced Connectivity

Biznis rešenje koje omogućava povezivanje na internet i umrežavanje udaljenih lokacija (VPN).

Vip Advanced Connectivity usluga sastoji se iz uređaja (LTE router) i SIM kartice. U zavisnosti od potreba korisnika, deo servisa može biti i fiksna, javna IP adresa.

BACK UP connectivity


 • Rezervna konekcija za žičane veze
 • 2 SIMa
 • Automatsko prebacivanje sa jedne na drugu konekciju

HOTSPOT


 • Auto/BUS/kamioni
 • Brodovi
 • Vozovi
 • Kombi, taksi...

VPN


 • Umrežavanje udaljenih lokacija
 • Povezivanje kancelarija

Osnovne karakteristike usluge:


 • Internet pristup i/ili VPN
 • Jednostavna instalacija
 • Kvalitet opreme (industrijski standard)
 • Prenosivost servisa na drugu lokaciju

Komercijalni uslovi usluge Vip Advanced Connectivity usluge

Mesečna pretplata obuhvata uređaj za povezivanje Teltonika RUT 950, M2M SIM karticu sa uključenim data saobraćajem u nacionalnom saobraćaju.

U okviru mesečne pretplate za Vip Advanced Connectivity uslugu, pretplatnik dobija paket od 200GB za prenos podataka u nacionalnom saobraćaju po punoj brzini dostupnoj u okviru mreže. Nakon potrošnje paketa od 200 GB, brzina prenosa podataka je do 6/6Mbps.

Za više informacija o Vip Advanced Connectivity rešenjima: