Vip Advanced Connectivity

Biznis rešenje koje omogućava povezivanje na internet, povezivanje udaljenih lokacija i back-up konekciju.

Vip Advanced Connectivity usluga sastoji se iz uređaja za povezivanje na internet, uređaja za daljinsku i back-up konekcija - hardver komponenta, LTE ruter koji koristi SIM kartice za prenos podataka.

BACK UP connectivity


 • Rezervna konekcija za žičane veze
 • 2 SIMa
 • Automatsko prebacivanje sa jedne na drugu konekciju

HOTSPOT


 • Auto/BUS/kamioni
 • Brodovi
 • Vozovi
 • Kombi, taksi...

VPN


 • Umrežavanje udaljenih lokacija
 • Povezivanje kancelarija

Osnovne karakteristike usluge:


 • Rezervna konekcija za žične veze
 • Omogućavanje WiFi pristupa u pokretnim vozilima i stacionarnim lokacijama
 • Umrežavanje udaljenih lokacija putem VPN-a

Komercijalni uslovi usluge Vip Advanced Connectivity usluge

Mesečna pretplata obuhvata uređaj za povezivanje Teltonika RUT 950, M2M SIM karticu sa uključenim data saobraćajem u nacionalnom saobraćaju.

U okviru mesečne pretplate za Vip Advanced Connectivity uslugu, pretplatnik dobija paket od 200GB za prenos podataka u nacionalnom saobraćaju po punoj brzini dostupnoj u okviru mreže. Nakon potrošnje paketa od 200 GB, brzina prenosa podataka je do 6/6Mbps.

Za više informacija o Vip Advanced Connectivity rešenjima: