Telehousing

 

Smeštaj vaše telekomunikacione opreme u savremenom Data centru

Smanjite troškove održavanja i smeštaja opreme, uz povećanje pouzdanosti i kvaliteta servisa.

 
 
 

 

Siguran smeštaj kompletne opreme

Vip Data centar izgrađen je i opremljen u skladu sa Tier 3 standardima uz garantovano neprekidno elektroenergetsko napajanje.

Bezbednost opreme

Video nadzor server sale uz monitoring i kontrolu pristupa, kao i sistem za dojavu i gašenje požara i sistem za zaštitu od vlage. Data centar omogućuje klimatizaciju opreme najsavremenijim sistemima hlađenja uz potpuno uzemljenje prostora, kao i svih metalnih površina u ormanima.

Vaša backup lokacija

Vip Telehousing namenjen je bankama, internet servis provajderima, hosting provajderima, sistem integratorima, kao i drugim kompanijama koje imaju potrebu za disaster recovery lokacijom.

Tehnička podrška i nadzor

Uz Vip Telehousing dobijate najkvalitetniju tehničku podršku i 24x7 fizičko-tehnički nadzor.

 

Za više informacija o Telehousing usluzi: