Smart Logistics

Monitoring transporta Vaše robe u realnom vremenu


U sektoru logistike, jedan od najvećih izazova je efikasno praćenje transporta robe i načina na koji se njom ophodi. Zato se sve veći broj kompanije koje se bave logistikom okreće mobilnim rešenjima kako bi u svakom trenutku znali gde se njihova vozila nalaze i šta se dešava sa robom koju prevoze.


Vip Smart Logistics rešenja, koristeći senzore i internet saobraćaj, prate Vašu robu tokom celog putovanja - od samog kretanja, njenog stanja tokom transporta do isporuke. Vip Smart Logistics donosi integrisano rešenje zasnovano na Internet of Things i koje potpuno transformiše Vaš monitoring transporta.

Prednosti Smart Logistics rešenja

 • Monitoring kretanja vozila u realnom vremenu
 • Notifikacije prilikom skretanja vozila sa rute
 • Praćenje temperature robe u realnom vremenu
 • Instant SMS notifikacije u slučaju pada temperature
 • Upozorenja u slučaju otvaranja vrata kontejnera na neautorizovanoj lokaciji

Kompletna kontrola i izveštavanje

 • Detaljan pregled kretanja temperature robe tokom kompletnog transporta
 • Notifikacija uključivanja / isključivanja kompresora hladnjače
 • Detaljna analiza transporta - putanje, planirana i neplanirana zaustavljanja

Smart Logistics rešenja su najefikasniji način praćenja transporta:

 • Smrznute robe
 • Prehrambenih proizvoda sa kraćim rokom trajanja, poput voća i povrća
 • Farmaceutske robe i drugih proizvoda osetljivih na temperaturne razlike


Za više informacija o Smart Logistics rešenjima: