Prolink

 

Jednostavna komunikacija uz smanjenje troškova

 

Vaša privatna mreža

Integrišite svoje mobilne i fiksne linije na svim lokacijama u jedinstvenu privatnu mrežu.

Privatna mreža i na zahtevima lokacijama

Povežite postojeće telekomunikacione infrastrukture vaše kompanije na zahtevanim lokacijama, vodovima potrebnog kapaciteta putem odgovarajuće tehnologije u jedinstvenu DATA VPN mrežu.

Uvek dostupna komunikacija

Vip Prolink rešenje omogućuje konstantan i neograničen pristup Internetu.

Bezbedan pristup

Vip Prolink garantuje zaštićen pristup vašim internim aplikacijama i podacima sa mobilnih terminala.

 

Za više informacija o Prolink usluzi: