Elektronski račun

 

Štitite životnu sredinu

Sačuvajte našu životnu okolinu i doprinesite smanjenju količine dokumentacije na vašem stolu uz Vip Elektronski račun.

Jednostavan pregled računa

Aktivacijom usluge Elektronski račun, buduće račune dobijaćete na email adresu u PDF formatu, odmah po njihovom kreiranju.

Digitalni potpis

Svaki e-račun je digitalno potpisan, čime se garantuje da je dokument autentičan i poslat od strane Vipa.

U skladu sa propisima

Izdavanje računa ovim putem je u skladu sa propisima Ministarstva finansija u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u elektronskom obliku, bez upotrebe pečata i potpisa.

 

Aktivacija Elektronskog računa

  • Pošaljite zahtev na memorandumu sa pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica na poslovni.korisnici@vipmobile.rs
  • Ukoliko na broju imate evidentirano Ovlašćenje za izmenu usluga po ugovoru, aktivaciju Vip elektronskog računa možete da izvršite i pozivom na broj Korisničkog servisa 060 1230 ili slanjem email-a u slobodnoj formi

Email adresa sa koje šaljete zahtev ili broj sa kojeg pozivate moraju biti identični sa podacima na postojećem Ovlašćenju.