Cenovnici i opšti uslovi

 

Cenovnici

 

Priložene cene su informativnog karaktera. Vip zadržava pravo promene cena, pod uslovima predviđenim važećim zakonima. Cenovnici sadrže cene (prodajne i jedinične), bez popusta i izražene u dinarima sa uključenim PDV-om. Cenovnici važe do objavljivanja novih cenovnika.

Cenovnici su objavljeni dana 29.07.2020. godine.