Pružamo podršku onima kojima je najpotrebnija

 

Pomažemo ugroženim zajednicama

Doniranjem sredstava brojnim ustanovama i fondacijama trudimo se da unapredimo uslove i kvalitet života različitih socijalnih grupa. Zajedno sa Savezom udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom pokrenuli smo digitalnu platformu za informisanje i savetovanje porodica osoba sa autizmom i otvorili prvi Radni centar za osobe sa autizmom.
Kako bi njihovu zdravstvenu zaštitu podigli na još viši nivo, opremili smo medicinske sobe u pet gradova Srbije.

Pružamo podršku osobama sa invaliditetom

Zajedničkim snagama sa Udruženjem roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka započeli smo projekat digitalnog opismenjavanja i upotrebe asistivne tehnologije. Na taj način osnažujemo i unapređujemo položaj dece sa invaliditetom u okviru zajednice.

Edukujemo najmlađe

Putem naše donacije, Fondacija SOS Dečija sela Srbija realizovala je projekat SuperBus mobilne edukativno-kreativne radionice za decu bez roditeljskog staranja, kao i mališane iz najugroženijih grupa stanovništva širom Srbije. Tokom svog puta, SuperBus je obišao 15 lokacija širom zemlje i okupio više od 2000 mališana.

SMS humanitarni brojevi

Kao društveno odgovorna kompanija omogućavamo sprovođenje SMS donatorstva za prikupljanje sredstava u humanitarne svrhe.
Prema pravilima poslovanja naše kompanije, odobravamo ograničen broj humanitarnih brojeva i njihovo administriranje ne naplaćujemo. Sav prikupljeni novac se direktno svakog meseca prebacuje na račun organizacije koja je dobila humanitarni broj na korišćenje. Detaljna procedura za odobravanje humanitarnih brojeva nalazi se na linku.