Čuvamo našu planetu

Brinemo o životnoj sredini

Kao kompanija posvećena tehnologijama, aktivno nastojimo da širimo svest o važnosti očuvanja životne sredine. Svakodnevno recikliramo, a električne uređaje i baterije pažljivo odvajamo i šaljemo u reciklažni centar.

Volontiramo

Stalni smo pokretači i akteri brojnih volenterskih akcija, kao što su Dan bez automobila i Sat za našu planetu. Učestvujemo u uređenju zelenih površina svuda gde smo prisutni.

Koristimo obnovljive izvore energije

Nastojimo da povećamo broj hibridnih baznih stanica koje koriste energiju sunca i vetra. Svojim primerom želimo da podstaknemo korišćenje obnovljivih izvora energije bez negativnog uticaja na životnu sredinu.

Primenjujemo najviše standarde

Trudimo se da konstantno podižemo standarde i potpuno smo posvećeni održivom upravljanju. Dosegli smo još viši nivo uvođenjem ISO 14001 sertifikacije.