Obaveštenja

 

Obaveštenja

 

Ukidanje naknada za uspostavu poziva, razgovore sa korisničkim servisom i aktivacije broja.

 

Dragi korisnici, Vip vam donosi lepe vesti!

 

Počevši od 1. septembra 2016. ukidamo naknadu za uspostavu poziva, naknadu za razgovore sa korisničkim servisom kao i naknadu za aktivaciju broja. Takođe uvodimo i izmene u logici zaokruživanja saobraćaja za razgovore i internet. Sada će svaki započet i svaki sledeći minut biti zaokružen na 60s, dok će se internet saobraćaj u postpejdu zaokruživati na 1Kb.

 

Hvala na poverenju,

Vaš Vip

1.9.2016

 

Nove cene poziva ka kratkim brojevima

 

Od 7. avgusta 2016. primenjivaće se nove cene poziva ka kratkim brojevima za prepaid, postpaid i Sigurica korisnike. Pozivi će biti tarifirani prema cenama u tabeli:

 
Naziv službe i kratki broj
195 - Tačno vreme
11811 - Obaveštenje o brojevima telefona pretplatnika
19771 - Prijava smetnji
19812 - Razna obaveštenja
1981a kada a nije 1,2
198ab, kada a nije 1,5,6,7
Cena za uspostavljanje poziva
29 RSD
50 RSD
/
5 RSD
/
40 RSD
Cena po minutu razgovora
/
/
24 RSD
60 RSD
24 RSD
/
 
 

Navedene cene izražene su u dinarima sa uračunatim PDV-om.

 

Zahvaljujemo na poverenju.

Vaš Vip

1.9.2016

 

Promena tarifa mParkiga

 

Počev od 08.07.2015, cena SMSa kojim se šalju zahtevi za plaćanje mParkinga biće tarifirani po ceni odlaznog SMSa za aktivaciju usluga sa dodatnom vrednošću u iznosu od 3,48 dinara (pdv uključen).

Do 08.07.2015. važiće trenutni način tarifiranja. Poruka koju korisnik pošalje za plaćanje parkinga računaće se iz korisnikovog tarifnog paketa. Ukoliko je korisnik istrošio SMS poruke iz svog tarifnog paketa ili korisnikov tarifni paket ne sadrži SMS poruke, odlazna SMS poruka biće tarifirana prema važećem Vip mobile cenovniku za korisnikovu tarifu.

Cena dolazne poruke - potvrde o uspešno kupljenoj parking karti, korisniku će biti naplaćena prema važećem cenovniku parking servisa za grad i zonu za koju je korisnik je poslao zahtev.

 

Objavljeno dana 05.06.2015. u Beogradu.

 
 
 

Obaveštenja

 

Aktivacija interneta u Prepaid tarifi

 

Dragi Vip prepaid korisnici, imamo nove lepe vesti za vas!

 

Od 12. oktobra 2016. možete bezbrižno da surfujete jer nema više neželjenih troškova usled slučajnog pristupa internetu. Korišćenje interneta na Vip prepaid brojevima sada je moguće isključivo putem sadržaja iz promocije ili internet dodatka. Ukoliko vam u bilo kom trenutku zatreba internet, ukucajte *123# i u sekciji Dodaci izaberite neku od Pojačaj surf opcija.

 

Hvala na poverenju,

Vaš Vip

12.10.2016

 

Ukidanje naknada za uspostavu poziva, razgovore sa korisničkim servisom i aktivacije broja

 

Dragi korisnici, Vip vam donosi lepe vesti!

 

Počevši od 1. septembra 2016. ukidamo naknadu za uspostavu poziva, naknadu za razgovore sa korisničkim servisom kao i naknadu za aktivaciju broja. Takođe uvodimo i izmene u logici zaokruživanja saobraćaja za razgovore i internet. Sada će svaki započet i svaki sledeći minut biti zaokružen na 60s, dok će se internet saobraćaj u postpejdu zaokruživati na 1Kb.

 

Hvala na poverenju,

Vaš Vip

1.9.2016

 

Nove cene poziva ka kratkim brojevima

 

Od 7. avgusta 2016. primenjivaće se nove cene poziva ka kratkim brojevima za prepaid, postpaid i Sigurica korisnike. Pozivi će biti tarifirani prema cenama u tabeli:

 
Naziv službe i kratki broj
195 - Tačno vreme
11811 - Obaveštenje o brojevima telefona pretplatnika
19771 - Prijava smetnji
19812 - Razna obaveštenja
1981a kada a nije 1,2
198ab, kada a nije 1,5,6,7
Cena za uspostavljanje poziva
29 RSD
50 RSD
/
5 RSD
/
40 RSD
Cena po minutu razgovora
/
/
24 RSD
60 RSD
24 RSD
/
 
 

Navedene cene izražene su u dinarima sa uračunatim PDV-om.

 

Zahvaljujemo na poverenju.

Vaš Vip

1.9.2016

 

Povećanje minimalnog iznosa prepaid dopune

 

Zbog usklađivanja cena sa uslovima poslovanja na tržištu, počev od 1. februara 2016. godine novi minimalni iznos dopune za Prepaid, Sigurica, Prepaid Internet i BizDopuna korisnike umesto dosadašnjih 100 iznosi 200 dinara, na svim kanalima dopune. Cene prepaid usluga, kao i obračunski interval ostaju nepromenjeni.

 

Objavljeno dana 29.01.2016. u Beogradu.

 

Završetak Izaberi Vip prepaid promocije

 

Poštovani korisnici,

 

Obaveštavamo vas da se opcije iz promocije Izaberi Vip prepaid završavaju zaključno sa 31.08.2015. Nakon toga na raspolaganju su vam sledeće prepaid opcije:

  • Pričaj u Vipu 7 dana za 250 dinara koja sadrži 2000 Vip minuta, 200 SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji i 200MB za internet u nacionalnom saobraćaju. Kupljeni sadržaj važi 7 dana u nacionalnom saobraćaju.
  • Pričaj sa svima 7 dana za 250 dinara koja sadrži 50 minuta i 1000 SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji kao i 100 MB za internet u nacionalnom saobraćaju. Osim toga opcija sadrži i 500 Vip minuta koje možete iskoristiti nakon potrošenih 50 minuta ka svim mrežama u Srbiji. Kupljeni sadržaj važi 7 dana u nacionalnom saobraćaju.
  • Pričaj sa svima 30 dana za 600 dinara koja sadrži 150 minuta i 5000 SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji kao i 300 MB za internet u nacionalnom saobraćaju. Osim toga opcija sadrži i 1500 Vip minuta koje možete iskoristiti nakon potrošenih 150 minuta ka svim mrežama u Srbiji. Kupljeni sadržaj važi 30 dana u nacionalnom saobraćaju. Takođe, u ponudi su i prepaid dodaci koje možete aktivirati u zavisnosti od vaših potreba.
 

Zahvaljujemo Vam na ukazanom poverenju i uživajte u korišćenju naših usluga.

Vaš Vip

31.07.2015.

 

Promena cena roming usluga za prepaid korisnike

 

Počev od jula 2015. godine primenjuju se nove cene roming usluga za sve Vip prepaid korisnike:

 
Zona
Evropa i Turska
Ostatak sveta i Rusija
Satelitske, avio i pomorske mreže
Odlazni pozivi, dolazni pozivi i prenos podataka (100KB)
99 RSD
199 RSD
299 RSD
SMS
29 RSD
49 RSD
149 RSD
 
 

Cene su date u dinarima sa PDV-om.

Obračunski intervali: odlazni pozivi 60/60s, dolazni pozivi po 1s, prenos podataka 100 kB, dok je za BlackBerry korisnike 50KB (osim kada koriste WAP ili besplatni prenos podataka u romingu, kada se primenjuje obračunski interval od 100KB). Za zemlje i partnere u kojima je omogućen prenos podataka u romingu pogledajte odeljak roming partnera.

 

Objavljeno dana 11.06.2015.

 

Promena tarifa mParkiga

 

Počev od 08.07.2015, cena SMSa kojim se šalju zahtevi za plaćanje mParkinga biće tarifirani po ceni odlaznog SMSa za aktivaciju usluga sa dodatnom vrednošću u iznosu od 3,48 dinara (pdv uključen).

Do 08.07.2015. važiće trenutni način tarifiranja. Poruka koju korisnik pošalje za plaćanje parkinga računaće se iz korisnikovog tarifnog paketa. Ukoliko je korisnik istrošio SMS poruke iz svog tarifnog paketa ili korisnikov tarifni paket ne sadrži SMS poruke, odlazna SMS poruka biće tarifirana prema važećem Vip mobile cenovniku za korisnikovu tarifu.

Cena dolazne poruke - potvrde o uspešno kupljenoj parking karti, korisniku će biti naplaćena prema važećem cenovniku parking servisa za grad i zonu za koju je korisnik je poslao zahtev.

 

Objavljeno dana 05.06.2015. u Beogradu.

 

Završetak Kuckaj se sa svima promocije

 

Poštovani korisnici,

 

Obaveštavamo Vas da se postojeća prepaid opcija Kuckaj sa svima završava zaključno sa 30.06.2015. Na raspolaganju su Vam sledeće prepaid opcije:

  • Pričaj u Vipu 7 dana za 250 dinara koja sadrži 2000 Vip minuta, 200 SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji i 200MB za internet u nacionalnom saobraćaju. Kupljen sadržaj važi 7 dana u nacionalnom saobraćaju.
  • Pričaj sa svima 7 dana za 250 dinara koja sadrži 50 minuta i 1000 SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji kao i 100 MB za internet u nacionalnom saobraćaju. Pored toga opcija sadrži još 500 Vip minuta koje možete iskoristiti nakon potrošenih 50 minuta ka svim mrežama u Srbiji. Kupljen sadržaj važi 7 dana u nacionalnom saobraćaju.
  • Pričaj sa svima 30 dana za 600 dinara koja sadrži 150 minuta i 5000 SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji kao i 300 MB za internet u nacionalnom saobraćaju. Pored toga opcija sadrži i 1500 Vip minuta koje možete iskoristiti nakon potrošenih 150 minuta ka svim mrežama u Srbiji. Kupljen sadržaj važi 30 dana u nacionalnom saobraćaju.

Takođe, u ponudi su i prepaid dodaci koje možete aktivirati u zavisnosti od Vaših potreba.

Zahvaljujemo Vam na ukazanom poverenju i uživajte u korišćenju naših usluga.

Vaš Vip

29.05.2015.

 

Promena cena tarifnih opcija

 

Poštovani korisnici,

Od 01.07.2015. svi postojeći i novi prepaid korisnici će tarifne opcije moći da kupe po izmenjenim cenama. Korisnici će moći da aktiviraju jednu od sledećih opcija:

  • Pričaj u Vipu 7 dana za 250 dinara koja sadrži 2000 Vip minuta, 200 SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji i 200MB za internet u nacionalnom saobraćaju. Kupljen sadržaj važi 7 dana u nacionalnom saobraćaju.
  • Pričaj sa svima 7 dana za 250 dinara koja sadrži 50 minuta i 1000 SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji kao i 100 MB za internet u nacionalnom saobraćaju. Pored toga opcija sadrži još 500 Vip minuta koje možete iskoristiti nakon potrošenih 50 minuta ka svim mrežama u Srbiji. Kupljen sadržaj važi 7 dana u nacionalnom saobraćaju.
  • Pričaj sa svima 30 dana za 600 dinara koja sadrži 150 minuta i 5000 SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji kao i 300 MB za internet u nacionalnom saobraćaju. Pored toga opcija sadrži i 1500 Vip minuta koje možete iskoristiti nakon potrošenih 150 minuta ka svim mrežama u Srbiji. Kupljen sadržaj važi 30 dana u nacionalnom saobraćaju.

Kupovinom novog sadržaja nepotrošeni se briše.

 

Zahvaljujemo Vam na ukazanom poverenju i uživajte u korišćenju naših usluga.

Vaš Vip

29.05.2015.

 

Produžetak važenja kredita

 

Poštovani korisnici,

 

Obaveštavamo vas da će za sve prepaid dopune uplaćene počev od 03. juna 2015. period važenja kredita biti 3 meseca od datuma poslednje dopune.

Svaki put kada počev od 03. juna dopunite kredit, važenje celokupnog kredita se produžava za nova 3 meseca. Ukoliko ne dopunite kredit više od 3 meseca, preostali kredit ističe i omogućen vam je samo dolazni saobraćaj.

 

Hvala na poverenju.

Vaš Vip

29.04.2015.

 

Promena cena u okviru Vip Super promocije

 

Poštovani korisnici,

 

Od 06. maja 2015. usluga SOS kredit koja je na raspolaganju prepaid korisnicima donosi više SOS kredita za razgovore, poruke i internet. Aktivacijom usluge SOS kredit počev od 06. maja 2015. korisnici dobijaju 75 dinara SOS kredita koji traje narednih šest meseci i mogu ga iskoristiti za pozive, SMS poruke ka zemlji i inostranstvu, GPRS, MMS, kao i za roming i usluge sa dodatnom vrednošću. Ova usluga može da se koristi u kombinaciji sa drugim prepaid promocijama.

SOS kredit će biti automatski naplaćen od prve sledeće dopune.

Naknada za korišćenje usluge SOS kredit će se od 06. maja 2015. naplaćivati 25 dinara. Sledeći put kada dopunite vaš račun, on će biti umanjen za iznos od 100 dinara.

 

Zahvaljujemo na poverenju.

Vaš Vip

06.04.2015.

 

Promena Shtek promocija

 

Poštovani korisnici,

 

Obaveštavamo vas da će od 1.12.2014. postojeća Shtek promocija biti promenjena. Korisnici koji dopune 200 dinara i više dobijaće dupli iznos dopune do maksimalnog iznosa od 10000 dinara. Dobijeni bonus kredit važi 7 dana u nacionalnom saobraćaju. Bonus od 1000 minuta u Vip mreži prestaje da važi.

Vaš Vip

01.11.2014.

 

Nova opcija pri promociji "Javi se uvećaj kredit"

 

Poštovani korisnici,

 

Obaveštavamo vas da postojeća promocija "Javi se uvećaj kredit" ističe 26.11.2014, korisnici će dobiti novu opciju Prepaid za priče u mreži, u kojoj za 200din možete kupiti 2000 minuta u Vip mreži, 2000 SMS ka svim mrežama u Srbiji i 200MB u nacionalnom saobraćaju. Kupljen sadržaj važi 7 dana u nacionalnom saobraćaju. Kupovinom novog sadržaja nepotrošeni se briše. Promenom promocije svi bonusi biće obrisani.

Vaš Vip

27.10.2014.

 

Promena cena SMS poruka

 

Poštovani korisnici,

 

Obaveštavamo Vas da će se od 24. oktobra 2014. primenjivati nove cene SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji, minuta prema nacionalnim mrežama i uspostave poziva za svaki započeti razgovor. Pored toga, od 24. oktobra 2014. uvodi se i novi sistem tarifiranja razgovora.

Cena SMS poruke ka svim mrežama u Srbiji će se tarifirati 5,9 dinara sa PDV-om. Cena minuta ka svim mrežama u Srbiji tarifiraće se 11,9 dinara sa PDV-om, a cena uspostave poziva za nacionalne i međunarodne pozive tarifiraće se 11,9 dinara sa PDV-om.

Prvih 90 sekundi razgovora se naplaćuju odmah po uspostavi poziva. Posle prvih 90 sekundi, razgovori kraći od 60 sekundi se zaokružuju na trajanje od 60 sekundi.

 

Prioritet potrošnje:

Ukoliko korisnik ima bonus minute za razgovore, prvo se trose minuti iz bonusa, a nakon potrosnje minuta iz bonusa, trosi se standardni kredit (tj. iznos koji je korisnik uplatio na svoj prepaid racun.). Ukoliko je korisniku u okviru bonus minuta za razgovore, preostalo manje od 90 sekundi za razgovore i korisnik napravi poziv, prvo će se trošiti preostali sekundi iz bonusa, a potom ce se trositi standardni kredit. Prilikom prelaska na standardni kredit, naplatice se uspostava poziva i prvih 90 sekundi razgovora, prema cenama iz Vip pripejd cenovnika. Ako je korisnik zapoceo razgovor u okviru bonus minuta za razgovore, a na svom prepaid racunu nema dovoljno standardnog kredita za nastavak razgovora, kada se potroše minuti iz bonusa, dobiće obaveštenje da će razgovor uskoro biti prekinut.

Cene ostalih usluga ostaju nepromenjene.

Zahvaljujemo na poverenju,

Vaš Vip

22.10.2014.

 

Izmenjene cene u opciji VipZaSve

 

Poštovani korisnici,

 

Od 07. oktobra 2014. Svi novi i postojeći pripejd korisnici u opciji VipZaSve će opciju koja važi 7 dana moći da kupe po izmenjenoj ceni. Korisnici će moći da aktiviraju opciju koja važi 7 dana i sadrži 50 minuta za razgovore ka svim mrežama u Srbiji, 1000 SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji, 100 MB u nacionalnom saobraćaju kao i dodatnih 500 minuta u Vip mreži koji važe nakon iskorišćenja 50 minuta ka svim mrežama po ceni od 250dinara. VipZaSve je jedinstvena promocjia koja nudi mogućnost aktivacije minuta za razgovore ka svim mrežama u Srbiji. Pored ove opcije korisnicima u promociji VipZaSve na raspolaganju je i opcija koja važi 30 dana i sadrži 150 minuta za razgovore ka svim mrežama u Srbiji, 5000 SMS poruka ka svim mrežama u nacionalnom saobraćaju, 300MB u nacionalnom saobraćaju i 1500 minuta u Vip mreži koji važe nakon iskorišćenja 150 minuta ka svim mrežama po ceni od 500 dinara.

Kupljen sadržaj važi u nacionalnom saobraćaju, ne važi za roming i za usluge sa dodatom vrednošću.

 

Zahvaljujemo na poverenju,

Vaš Vip

07.09.2014.

 

Nove opcije u Vip ponudi

 

Poštovani korisnici obaveštavamo vas da od 31.07.2013. važe nove opcije u Vip ponudi, sada sa još više sadržaja!

 

Postojeća promocija "Pravo vreme za sjajnu ponudu" ističe 30.07.2013, a korisnici će dobiti novu opciju Vip Super, sa još više sadržaja.

Promocija "Želim bolje od dobrog - Prepaid za priču" ističe 30.07.2013, a korisnici će dobiti novu opciju Vip prepaid za priču, sa još više sadržaja.

 

Vip Super

U okviru opcije Vip Super svaki korisnik ima mogućnost da za 200 dinara kupi sadržaj od 6000 minuta u Vip mreži, 6000 SMS ka svim mrežama i 60MB koji važe 30 dana u nacionalnom saobraćaju. Kupovina je moguća slanjem “?” na kratki kod 2066. Kada korisnik pošalje ? dobija automatski odgovor sa informacijom o sadržaju koji kupuje. Ukoliko korisnik želi da izvrši kupovinu, potrebno je da to potvrdi i odgovori na ovu poruku sa Da, čime će kupiti navedeni sadržaj a njegov prepaid račun će se umanjiti za 200 dinara. Sadžaj važi u nacionalnom saobraćaju, ne važi u romingu i za usluge sa dodatom vrednošću. Kupovinom novog sadržaja pre isteka starog, nepotrošeni sadržaj se briše. U slučaju budućih izmena mehanike u okviru opcije, Vip će blagovremeno obavestiti korisnike ove opcije o promenama.

 

Prepaid za priče u mreži

U okviru opcije Vip prepaid za priču svaki korisnik ima mogućnost da za 200 dinara kupi sadržaj od 2000 minuta u Vip mreži, 2000 SMS ka svim mrežama i 200MB koji važe 7 dana u nacionalnom saobraćaju. Kupovina je moguća slanjem “?” na kratki kod 2055. Kada korisnik pošalje ? dobija automatski odgovor sa informacijom o sadržaju koji kupuje. Ukoliko korisnik želi da izvrši kupovinu, potrebno je da to potvrdi i odgovori na ovu poruku sa Da, čime će kupiti navedeni sadržaj a njegov prepaid račun će se umanjiti za 200 dinara. Sadržaj važi u nacionalnom saobraćaju, ne važi u romingu i za usluge sa dodatom vrednošću. Kupovinom novog sadržaja pre isteka starog, nepotrošeni sadržaj se briše. U slučaju budućih izmena mehanike u okviru opcije, Vip će blagovremeno obavestiti korisnike ove opcije o promenama.

Za više detalja o ostalim opcijama pozovite korisnicki servis na 06012341.