Vip ekomotivacija

 

Naša odgovornost prema korisnicima ogleda se i u odgovornosti prema sredini u kojoj živimo. Vip mobile svoju ulogu u društvu teži da ostvari smanjenjem svog uticaja na životnu sredinu, a svoje poslovanje da uskladi sa principom održivog razvoja.


Uz kontinuirano i savesno praćenje i poštovanje zakonske regulative iz ove oblasti, težimo da podignemo svest o zaštiti životne sredine prvenstveno kod naših zaposlenih, a zatim da tu pozitivnu praksu primenimo i van okvira naše kompanije. U cilju smanjenja Vipovog uticaja na životnu sredinu težimo da prirodne resurse koristimo na odgovoran način, da smanjimo količinu otpada koji proizvodimo, da redukujemo svoj karbonski otisak i da deo naših radnih procedura bude ekološki odgovorno ponašanje. O našoj politici zaštite životne sredite možete više pročitati ovde.

 

Resursi

 
 
 • Zahvaljujući internim aktivnostima koje promovišu racionalnu potrošnju resursa smanjena je upotreba papira, potrošnja vode i električne energije.
 • Vip korisnicima omogućeno je elektronsko plaćanje računa, ambalaža Vip proizvoda prilagođena je ekološkim standardima, a koristimo isključivo kese koje mogu da se recikliraju.
 

Reciklaža

 
 
 • Na reciklažu se predaju papir prikupljen na prodajnim mestima i u sedištu kompanije, ambalažni reciklabilan otpad, kao i sva električna oprema koja nije u upotrebi. U 2013. godini prikupljeno je i reciklirano 6 tona papira, 11 tona ambalažnog otpada i 16 tona električne i elektronske opreme.
 • U okviru promocije “Vip Ekomotivacija” korisnicima je omogućeno da na Vip prodajna mesta donesu svoje stare telefone, a svi prikupljeni telefoni predati su reciklažnom centru na zbrinjavanje.
 

CO2

 
 
 • Početkom 2012. godine, u Vipov vozni park uvedeno je 26 hibridnih vozila Toyota Prius , što bi trebalo da donese uštedu od 17.000l goriva i 45t CO2 godišnje.
 • Organizovanjem video-konferencija smanjen je broj službenih putovanja zaposlenih, a time i emisija CO2.
 • Na lokaciji Rajčevo brdo kod Begaljice postavljena je prva Vipova hibridna bazna stanica, koja se napaja pomoću sistema vetrogeneratora i solarnih panela. Korišćenjem ovih alternativnih, obnovljivih izvora energije, proizvodi se električna energija neophodna za rad predajnika mobilne telefonije bez negativnog uticaja na životnu sredinu.
 

Vip ekomotivacija zaposlenih

 
 

Sa ciljem da kod zaposlenih kontinuirano razvijamo odgovoran odnos prema okruženju i pametno upravljanje prirodnim resursima na poslu, ali i u svakodnevnom životu, poslednjih godina unutar Vipa organizujemo raznovsne projekte ekološke motivacije.


 • Od 2009. godine u Vipu je aktivan "Eko tim", koji se bavi razvojem takozvanog "zelenog programa" okupljajući na volonterskoj osnovi stručnjake iz različitih oblasti.
 • Vip je razvio interaktivnu 3D flash animaciju pod nazivom "Vip eko tura" koja je postavljena na Vip intranet portalu. Ova edukativno-zabavna tura virtuelno ilustruje radni prostor u Vipu kroz koji posetilac prolazi i u različitim situacijama ga podseća da štedi energiju i vodi računa o trošenju prirodnih resursa, informišući ga istovremeno o značajnim činjenicama iz oblasti ekologije. Na ovaj način "Vip eko tura" razvija "ekološku" svest kod zaposlenih i istovremeno maksimizira energetsku efikasnost u kompaniji. Vip mobile je za projekat "Vip eko tura” dobio PRiznanje Društva Srbije za odnose s javnošću u kategoriji Najbolje interne komunikacije u 2010. godini.
 • Od samog početka poslovanja, u Vipu se neguje tradicija obeležavanja značajnih ekološkoh datuma poput Dana planete Zemlje, Svetskog dana zaštite životne sredine, Evropskog dana bez automobila, akcije "Sat za našu planetu" i mnogih drugih.
 • Druženja zaposlenih u Vipu sve više promovišu zdrav život i zaštitu životne sredine.