Podrška mladima

 

Strateško partnerstvo sa fakultetima

U cilju podrške razvoja mladih talenata, kompanija Vip mobile je 2011. godine sklopila strateška partnerstva sa Fakultetom organizacionih nauka i Saobraćajnim fakultetom, a od 2013. godine, uspostavljena je saradnja i sa lokalnom grupom Udruženja studenata elektrotehnike Evrope (EESTEC) u Beogradu. Strateška partnerstva se realizuju kroz organizaciju studentskih praksi u Vipu, gostujućih predavanja naših stručnjaka na fakultetima, kao i pružanjem mogućnosti studentima da istraživačke i naučne radove pišu u saradnji sa mentorima iz naše kompanije. Time pružamo mogućnost studentima da svoje bogato teorijsko znanje upotpune praktičnim iskustvima uz podršku vrhunskih stručnjaka iz različitih oblasti.

 

Putujemo u Evropu

Vip je dve godine bio jedan od glavnih pokrovitelja projekta “Putujemo u Evropu”, koji je pokrenuo Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa Ambasadom Austrije u Beogradu. Projekat omogućava da 300 talentovanih studenata sa univerziteta širom Srbije mesec dana putuje po zemljama Evropske unije.
www.putujemouevropu.org

 

Alpbach Forum

Vip podržava učešće istaknutih srpskih studenata na seminarimxa, konferencijama, simpozijumima i radionicama Evropskog Alpbach Foruma u Austriji. Govornici iz oblasti nauke, ekonomije i politike, iskusni stručnjaci i studenti okupljaju se u Alpbahu kako bi razmotrili aktuelna pitanja današnjice i potražili interdisciplinarna rešenja.
www.alpbach.org

 

Evropski dnevnik

Kao kompanija okrenuta obrazovanju mladih, Vip je pomogao promociju projekta “Evropski dnevnik” Fondacije Generation Europe u Srbiji. “Evropski dnevnik” je informativni vodič za učenike srednjih škola o različitim temama koje se tiču Evropske unije. Projekat je podržalo Ministarstvo prosvete Srbije.
www.generation-europe.org

 

Studentske konferencije i nacionalna i internacionalna studentska takmičenja

Opredeljenje Vipa je da ulaže u mlade, talentovane i ambiciozne ljude koji žele dalje da se usavršavaju i postižu izuzetne rezultate u oblastima u kojima su angažovani. Kroz donacije i sponzorstva, podržali smo organizaciju AIESEC i BEST konferencija, Balkan Case Challenge takmičenje, omladinski kamp „Lepša strana Srbije“ Centra za ekologiju i turizam itd.

 

Kako brže i lakše do posla

Projekat je realizovan u Nišu, u saradnji sa Fondom Centar za demokratiju. Reč je o programu obuke za aktivno traženje posla u sektoru usluga za nezaposlene žene starosti od 18 do 30 godina, organizovanim sa ciljem da polaznice steknu osnovne poslovne veštine i veštine potrebne za uspešan poslovni intervju i time budu konkurentnije na tržištu rada.