Humanitarni brojevi

 

Prema strategiji društveno odgovornog poslovanja Vip mobile u dobrotvorne svrhe omogućava sprovođenje SMS donatorstva za prikupljanje sredstava za akcije koje su od opšte-društvenog interesa, uključujući i filantropske svrhe. Prema pravilima poslovanja kompanije, odobrava se ograničen broj humanitarnih brojeva, a Vip ne naplaćuje njihovo administriranje. Sav prikupljeni novac se direktno svakog meseca prebacuje na račun organizacije koja je dobila humanitarni broj na korišćenje.


Podnosilac zahteva za odobravanje humanitarnog broja (potpisnik ugovora sa Vip mobile) mora da bude pravno lice, pri čemu cilj pokretanja humanitarne akcije ne može da bude prikupljanje sredstava za rešavanje individualnih slučajeva.


Vip mobile je obavezan da organizatoru humanitarne akcije prenese isključivo novčana sredstva koja naplati od svojih korisnika. Napominjemo da Vip pruža uslugu otvaranja humanitarnog SMS broja za račun i u ime organizatora akcije, koji je dužan da se informiše i da preuzme sve eventualne poreske obaveze.


Organizator humanitarne akcije ugovorom se obavezuje da omogući odgovarajuću medijsku promociju akcije, da javnosti učini dostupnim obaveštenje o visini sredstava prikupljenih putem humanitarnog SMS broja, kao i da Vipu dostavi izveštaj o korišćenju prikupljenih novčanih sredstava, koja moraju biti utrošena isključivo u svrhu povodom koje je akcija pokrenuta.


Otvaranje brojeva za humanitarne akcije odobravamo samo pod gore navedenim uslovima. Zahtev možete da dostavite na e-mail: donacije@vipmobile.rs


Napominjemo da je za aktiviranje humanitarnog broja neophodan period od 30 radnih dana, od dana odobravanja vašeg zahteva.


Detaljnu proceduru za odobravanje humanitarnih brojeva možete pronaći na linku.