Close
Close modal
Close
Shopping cart
Započni kupovinu

Ime i prezime
Ulica i broj
Grad
Poštanski broj
Kontakt telefon
Broj telefona za koji je vezan uređaj
IMEI
IMEI broj mobilnog telefona možeš da saznaš pozivom kratkog koda *#06#.
Opis kvara
Opiši kvar na uređaju što detaljnije kako bi ubrzali utvrđivanje nepravilnosti u radu i odgovor na reklamaciju
Vizuelno stanje uređaja koji se šalje na servis
Navedi oštećenja uređaja i gde se ona nalaze. Ovlašćeni servisni centar će po prijemu uređaja posebnom dijagnostičkom opremom dodatno utvrditi celokupno stanje uređaja.
Da li se uz uređaj šalje još nešto ukoliko to kvar zahteva (punjač, SIM)?
Da li je potreban zamenski uređaj?
Da li je uređaj osiguran?
Napomena
Submit