Šta možemo da očekujemo od škole u prevenciji digitalnog nasilja?

05.novembarBiljana Lajović - psiholog-specijalista školske psihologije

Mada je zakonima i podzakonskim aktima koji se primenjuju u obrazovno-vaspitnim ustanovama svako nasilje zabranjeno i zaposleni su uvek u obavezi da reaguju, pitanja koja se često postavljaju kada je reč o digitalnom nasilju su: da li škola treba da reaguje? Ako treba, kada to treba da čini i na koji način?

Zbog čega se ova pitanja postavljaju? Da li postoje izuzeci na koje se ne primenjuju propisi? Da li je digitalno nasilje jedan od izuzetaka?Zaposlene u obrazovnom sistemu, ali i roditelje i učenike, u dilemu dovodi to što je škola obavezna da reaguje kada se nasilje događa u školi ili prilikom aktivnosti koje škola organizuje, a s obzirom na mogućnost korišćenja savremenih tehnologija gotovo na svakom mestu i u svako vreme, digitalno nasilje se dešava van školskog konteksta. To uslovljava način postupanja škole.

Ipak, odgovor je jednostavniji nego što na prvi pogled može da se učini: nema izuzetaka – obrazovni sistem ima obavezu da reaguje i kada se dogodi digitalno nasilje.

Odgovor na drugo pitanje: šta škola treba da radi? može da se nađe u Pravilniku o protokolu postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje koji je stupio na snagu još 2010. godine. U oblike nasilja uključeno je i digitalno tj. elektronsko nasilje koje se u Pravilniku određuje kao:
“Elektronsko nasilje i zlostavljanje je zloupotreba informacionih tehnologija koja može da ima za posledicu povredu druge ličnosti i ugrožavanje dostojanstva i ostvaruje se slanjem poruka elektronskom poštom, SMS-om, MMS-om, putem veb-sajta, četovanjem, uključivanjem u forume, socijalne mreže i sl.“

Ovaj, kao i ostali oblici nasilja razvrstani su na tri nivoa da bi se obezbedilo odgovarajuće, efikasno i primereno reagovanje i postupanje. Prvi nivo su oblici nasilja i zlostavljanja zloupotrebom informacionih tehnologija i drugih komunikacionih programa, naročito: uznemiravajuće pozivanje, slanje uznemiravajućih poruka SMS-om, MMS-om.

Drugi nivo su oblici nasilja i zlostavljanja zloupotrebom informacionih tehnologija, naročito: oglašavanje, snimanje i slanje video zapisa, zloupotreba blogova, foruma i četovanja, snimanje kamerom pojedinaca protiv njihove volje, snimanje kamerom nasilnih scena, distribuiranje snimaka i slika.

Treći nivo su oblici nasilja i zlostavljanja zloupotrebom informacionih tehnologija, naročito: snimanje nasilnih scena, distribuiranje snimaka i slika, dečja pornografija.

U skladu da navedenim nivoima, u školi preduzimaju aktivnosti:

  • • za prvi nivo: sam nastavnik i odeljenjski starešina,
  • • za drugi nivo: tim za zaštitu od nasilja, odnosno unutrašnja zaštitna mreža,
  • • za treći nivo: uključuje se spoljašnja zaštitna mreža koju čine policijska uprava, centar za socijalni rad, ustanove zdravstvene zaštite, javno tužilaštvo.


U reagovanje, bez obzira na nivo, obavezno se uključuju roditelji dece koja su se nasilno ponašala, ali i roditelji dece koja trpe nasilje. Ukoliko se utvrdi da se digitalno nasilje desilo u školi, na primer, tokom časa informatike, nekog drugog časa, odnosno školske aktivnosti korišćenjem školskog kompjutera ili mobilnog telefona, a Pravilnikom škole je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona, škola preduzima osim vaspitnih i disciplinske mere.

Ukoliko se tako nešto ne utvrdi, škola ima obavezu da preduzme vaspitne mere i preventivne aktivnosti.

Važno je da ova procedura bude svima jasna jer se događa da deca u vreme van škole izvrše neki od oblika nasilja, a roditelji očekuju da škola sprovede disciplinske mere. To nije po propisu, već se roditelj kao privatno lice obraća nadeležnom javnom tužilaštvu ili policiji, koji dalje postupaju.

Posebno možemo da naglasimo da se u predmetu Informatika i računarstvo u osnovnim školama u programu za VI razred nalazi deo koji se odnosi na digitalnu pismenost, u okviru koga se posebno izučava digitalno nasilje. Različite tehničke mere zaštite koje mogu da budu jedan od elemenata za zaštitu od digitalnog nasilja su jedna od dobrih “alatki” koju svakako učenici treba da nauče.

Ukoliko postoje nedoumice, dileme, odnosno potreba da se prijavi III nivo digitalnog nasilja zaposleni u školi, roditelji i drugi zainteresovani mogu da se obrate i Odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, na imejl: childprotection@mup.gov.rs ili Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, adresa: Savska 17a (Palata pravde), imejl: vtk@beograd.vtk.jt.rs, http://www.beograd.vtk.jt.rs

TAGS
SHARE WITH
Slične teme
Saveti za bezbedno korišćenje interneta
Zaštita dece na internetu je izuzetno važna i u porodičnom okruženju. Podrazumeva fizičku, psihičku i moralnu bezbednost maloletnih lica tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na internetu, kao što je pretraživanje informacija preko bezbednih pretraživača, surfovanje, četovanje...
Onlajn igralište
U razgovoru sa roditeljima često čujemo žalbe sa prizvukom nemoći: “Ako bismo mu dozvolili, naše dete bi ceo dan provelo na Internetu, ne ispuštajući iz ruku mobilni telefon.” Roditelji vrlo dobro znaju da je svet sasvim lepo funkcionisao i bez pametnih mobilnih telefona i pristupa...
Naučite decu da iskoriste prednosti tehnologija, a rizike izbegnu na pravi način
U modernom društvu digitalna kultura je sadašnjost i budućnost naše dece. Međutim, deci su potrebni odrasli da ih nauče kako da se na smislen i bezbedan način ponašaju u digitalnom okruženju. Identična pravila vaspitavanja važe kako u svakodnevnom, tako i u digitalnom okruženju.
Moja Vajber grupa
Maja ima osam godina. Zbog stomačnog virusa nije išla u školu nekoliko dana, a onda je dobila upalu grla i temperaturu, tako da se nastavilo njeno odsustvovanje iz škole. Preko Vajber grupe njenog odeljenja sa jednom drugaricom je, uz podsticanje mame, razmenjivala informacije o domaćim...
Kako proceniti koje video igrice i aplikacije odgovaraju uzrastu deteta?
U današnjem savremenom društvu, video igrice su deo odrastanja svakog deteta. Iako su mišljenja stručnjaka i javnosti podeljena oko toga da li su i koliko video igrice možda štetne za neke aspekte razvoja deteta, ili su pak neophodne za razvoj digitalnih i ostalih kompetencija savremenog...
Kako do digitalne pismenosti dece
Kada govorimo o veštinama digitalnog doba mislimo i na veštine za bezbedno i konstruktivno korišćenje digitalne tehnologije. U stručnoj literaturi za označavanje ovih veština koristimo termin digitalna pismenost i digitalna kompetencija. Digitalna pismenost, osim tehničkih znanja i...
Kako da digitalno vaspitamo našu decu?
Svet u kome živimo se ubrzano menja, a digitalna tehnologija dobija sve značajniju ulogu u životu dece prožimajući njihove svakodnevne aktivnosti. Korišćenje digitalne tehnologije i interneta povlači za sobom brojne rizike kao što je izloženost štetnim sadržajima, digitalno nasilje...
Internet nasilnici - rečnik termina
Roditelji često ne znaju na koje sve načine, odnosno teme mogu da razgovaraju sa svojom decom, kako da započnu razgovor, kako da ga održe, a da ne naiđu na zid, na odbijanje, na negodovanje. Nekada razgovor sa decom o novim terminima i njihovim značenjima koja su nastala sa pojavom internet...
Šta govore istraživanja o digitalnom nasilju?
Digitalno nasilje je relativno nov oblik nasilja jer su i digitalne tehnologije u masovnoj upotrebi ne tako dugo vreme, a do nasilja dolazi jer se savremene tehnologije zloupotrebljavaju. Ova tema je vidljiva i važna za društvo u celini, a naročito za sve koji su uključeni u vaspitanje dece i...
Šta moje dete radi onlajn?
Internet. Šta je to internet danas? Definitivno, to je nov član porodice kojeg postajemo svesniji onog trenutka kada naše dete/deca počinju da provode više vremena sa njim nego sa nama.  Zatvaranje u sobu, slušalice na ušima, mobilni u rukama, pa čak i kada idu u toalet, brzo...
Udružite se sa decom u digitalnom svetu
Za generacije koje su rođene i odrastaju u eri interneta i digitalnih tehnologija, američki tehnolog Mark Prenski skovao je naziv „digitalni urođenici“. Nadalje, razni autori smislili su brojne druge nazive: „net generacije“, „Gugl generacije“, „generacije instant poruka“...
10 stvari o računarima koje sigurno niste znali
Računari tj. kompjuteri postаli su veomа vаžаn deo nаšeg svakodnevnog životа. Ovа mаšinа promenilа je nаše živote nа mnogo nаčinа, a ovo su samo neke od pojedinosti koje o njoj nismo znali:
Top lista srpskih muzeja na internetu
Nema sumnje da muzeji predstavljaju nezaobilaznu komponentu svih obrazovnih sistema do danas. Internet nam daje mogućnost da zavirimo u neprocenjive riznice iz svoje sobe. Pa da krenemo:
Kako i kada su nastali emotikoni?
Emotikon (engl. emoticon, od reči emotion = emocijа, osećаnje i icon = ikonа, ikonicа) je likovni i grаfički prikаz ljudskog lica kojim se izrаžаvаju osećanja.
Da li ste znali da je blutut (bluetooth) tehnologija dobila ime po jednom kralju?
Pojavom savremenih mobilnih telefona blutut tehnologija je u širokoj primeni. Svi moderni telefoni današnjice, laptopovi, a i druge tehnološke spravice, opremljene su tehnologijom koja se zove blutut.
Zašto Google logotip ponekad izgleda drugačije - da li znate šta je to Google doodles?
Velika većina ljudi na svetu koristi Google pretraživač za istraživanje interneta - čak oko 90% svih pretraga se izvrši ovim pretraživačem. Jednostavna početna strana ovog pretraživača u suštini sastoji se samo od logotipa kompanije Google i polja za pretragu. Ako često koristite ovaj...
Istorija društvenih mreža: kako je sve počelo?
Da li se sećate vremena pre društvenih mreža? Vremena kada je pojam „društvena mreža“ stvarno značio mrežu međusobno povezanih ljudi koji se druže u stvarnom svetu?