Naučite decu da iskoriste prednosti tehnologija, a rizike izbegnu na pravi način

01.novembarMilja Krivokuća - psiholog-MPNTR zaštita od nasilja I diskriminacije

U modernom društvu digitalna kultura je sadašnjost i budućnost naše dece. Međutim, deci su potrebni odrasli da ih nauče kako da se na smislen i bezbedan način ponašaju u digitalnom okruženju. Identična pravila vaspitavanja važe kako u svakodnevnom, tako i u digitalnom okruženju.Digitalne tehnologije privlače decu zbog njihove slikovne prirode, bogatstva senzacija i stimulativnosti. Sa druge strane preterivanje može voditi različitim negativnim posledicama, kao što su problemi sa pažnjom, usporen razvoj govora kod dece mlađeg uzrasta, lošije socijalne veštine, različiti problemi mentalnog zdravlja, narušavanje fizičkog zdravlja i drugo.

Preporuke su da deca uzrasta između dve i pet godina ispred ekrana provedu manje od jedan sat dnevno, a deca uzrsta pet do 17 godina manje od dva sata dnevno. Važno je naglasiti da ne postoji jedinstven stav stručnjaka koliko vremena svako dete sme da provede dnevno ispred ekrana, posebno kada je reč o deci starijoj od pet godina.

Međutim, vreme provedeno ispred ekrana nije samo po sebi dobro ili loše, već kvalitet provedenog vremena, odnosno sadržaj i kontekst. Danas se sve više govori o planu korišćenja digitalnih uređaja i interneta, a koji treba da uvažava uzrast deteta, njegova interesovanja, razvojne i obrazovne potrebe uz jasno naglašavanje da vreme provedeno u korišćenju digitalnih tehnologija ne sme da zameni vreme za druge aktivnosti (fizička aktivnost, san, druženje sa porodicom i vršnjacima…). U tom smislu, uloga roditelja je da grade otvoren odnos poverenja sa decom, ali i da postavljaju granice.

Kako biste vaspitno delovali na decu i naučili ih da na bezbedan i pametan način koriste nove tehnologije važno je da:


  • • Postavite jasna očekivanja, definišete pravila i posledice (koliko vremena, kada, u kojim aktivnostima)

  • • Zaista učestvujete u aktivnostima sa decom na internetu

  • • Koristite sa decom internet kako biste istraživali i rešavali praktične probleme

  • • Razgovaraate sa decom šta im se sviđa, a šta im se ne sviđa i zašto

  • • Ohrabrujete decu da vam se obrate za pomoć u svakoj situaciji, kada se osete nesigurno, uplašeno, uznemireno

  • • Kada je reč o deci predškolskog uzrasta ne preporučuje se samostalno korišćenje digitalnih uređaja

  • • Ponašajte se dosledno i prema sebi i prema njima - budite dosledni, ali i realni

  • • Budite model detetovog ponašanja u digitalnom svetu, deca bolje uče posmatranjem odraslih

  • • Digitalne uređaje ne koristite kao nagradu ili kaznu za dete

  • • Razgovarate sa detetom o prednostima ali i o rizicima

  • • Unapređujete svoje digitalne veštine, učite sa decom i od dece

  • • Poštujete zakonske regulative koje se odnose na korišćenje interneta (npr. uzrasna granica na društvenim mrežama) i privatnost deteta

  • • Proveravate i poštujete preporučena uzrasna ograničenja za različlite sadržaje (filmove, igrice i dr.)

  • • Informišite se o Pegi oznakama igara

  • • Birate kvalitetne digitalne sadržaje koji su namenjeni deci (igrice, aplikacije, web-sajtove, web-alate) i koji podstiču kreativnost, logiku, maštu, koordinaciju pokreta i drugo

  • • Koristite tehničke mere zaštite (parental control), odnosno softvere za blokiranje neželjenog sadržaja, filtere za bezbednu pretragu, posebno kod dece mlađeg uzrastaImajte na umu da preterana roditeljska kontrola onemogućava dete da samo izgradi samokontrolu i da je uloga posredovanja odraslih u tome da nauče decu da iskoriste sve prednosti digitalnih tehnologija, a sve rizike korišćenja svedu na najmanju moguću meru.

TAGS
SHARE WITH
Slične teme
Saveti za bezbedno korišćenje interneta
Zaštita dece na internetu je izuzetno važna i u porodičnom okruženju. Podrazumeva fizičku, psihičku i moralnu bezbednost maloletnih lica tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na internetu, kao što je pretraživanje informacija preko bezbednih pretraživača, surfovanje, četovanje...
Onlajn igralište
U razgovoru sa roditeljima često čujemo žalbe sa prizvukom nemoći: “Ako bismo mu dozvolili, naše dete bi ceo dan provelo na Internetu, ne ispuštajući iz ruku mobilni telefon.” Roditelji vrlo dobro znaju da je svet sasvim lepo funkcionisao i bez pametnih mobilnih telefona i pristupa...
Moja Vajber grupa
Maja ima osam godina. Zbog stomačnog virusa nije išla u školu nekoliko dana, a onda je dobila upalu grla i temperaturu, tako da se nastavilo njeno odsustvovanje iz škole. Preko Vajber grupe njenog odeljenja sa jednom drugaricom je, uz podsticanje mame, razmenjivala informacije o domaćim...
Kako proceniti koje video igrice i aplikacije odgovaraju uzrastu deteta?
U današnjem savremenom društvu, video igrice su deo odrastanja svakog deteta. Iako su mišljenja stručnjaka i javnosti podeljena oko toga da li su i koliko video igrice možda štetne za neke aspekte razvoja deteta, ili su pak neophodne za razvoj digitalnih i ostalih kompetencija savremenog...
Kako do digitalne pismenosti dece
Kada govorimo o veštinama digitalnog doba mislimo i na veštine za bezbedno i konstruktivno korišćenje digitalne tehnologije. U stručnoj literaturi za označavanje ovih veština koristimo termin digitalna pismenost i digitalna kompetencija. Digitalna pismenost, osim tehničkih znanja i...
Kako da digitalno vaspitamo našu decu?
Svet u kome živimo se ubrzano menja, a digitalna tehnologija dobija sve značajniju ulogu u životu dece prožimajući njihove svakodnevne aktivnosti. Korišćenje digitalne tehnologije i interneta povlači za sobom brojne rizike kao što je izloženost štetnim sadržajima, digitalno nasilje...
Internet nasilnici - rečnik termina
Roditelji često ne znaju na koje sve načine, odnosno teme mogu da razgovaraju sa svojom decom, kako da započnu razgovor, kako da ga održe, a da ne naiđu na zid, na odbijanje, na negodovanje. Nekada razgovor sa decom o novim terminima i njihovim značenjima koja su nastala sa pojavom internet...
Šta govore istraživanja o digitalnom nasilju?
Digitalno nasilje je relativno nov oblik nasilja jer su i digitalne tehnologije u masovnoj upotrebi ne tako dugo vreme, a do nasilja dolazi jer se savremene tehnologije zloupotrebljavaju. Ova tema je vidljiva i važna za društvo u celini, a naročito za sve koji su uključeni u vaspitanje dece i...
Šta moje dete radi onlajn?
Internet. Šta je to internet danas? Definitivno, to je nov član porodice kojeg postajemo svesniji onog trenutka kada naše dete/deca počinju da provode više vremena sa njim nego sa nama.  Zatvaranje u sobu, slušalice na ušima, mobilni u rukama, pa čak i kada idu u toalet, brzo...
Šta možemo da očekujemo od škole u prevenciji digitalnog nasilja?
Mada je zakonima i podzakonskim aktima koji se primenjuju u obrazovno-vaspitnim ustanovama svako nasilje zabranjeno i zaposleni su uvek u obavezi da reaguju, pitanja koja se često postavljaju kada je reč o digitalnom nasilju su: da li škola treba da reaguje? Ako treba, kada to treba da čini i...
Udružite se sa decom u digitalnom svetu
Za generacije koje su rođene i odrastaju u eri interneta i digitalnih tehnologija, američki tehnolog Mark Prenski skovao je naziv „digitalni urođenici“. Nadalje, razni autori smislili su brojne druge nazive: „net generacije“, „Gugl generacije“, „generacije instant poruka“...
10 stvari o računarima koje sigurno niste znali
Računari tj. kompjuteri postаli su veomа vаžаn deo nаšeg svakodnevnog životа. Ovа mаšinа promenilа je nаše živote nа mnogo nаčinа, a ovo su samo neke od pojedinosti koje o njoj nismo znali:
Top lista srpskih muzeja na internetu
Nema sumnje da muzeji predstavljaju nezaobilaznu komponentu svih obrazovnih sistema do danas. Internet nam daje mogućnost da zavirimo u neprocenjive riznice iz svoje sobe. Pa da krenemo:
Kako i kada su nastali emotikoni?
Emotikon (engl. emoticon, od reči emotion = emocijа, osećаnje i icon = ikonа, ikonicа) je likovni i grаfički prikаz ljudskog lica kojim se izrаžаvаju osećanja.
Da li ste znali da je blutut (bluetooth) tehnologija dobila ime po jednom kralju?
Pojavom savremenih mobilnih telefona blutut tehnologija je u širokoj primeni. Svi moderni telefoni današnjice, laptopovi, a i druge tehnološke spravice, opremljene su tehnologijom koja se zove blutut.
Zašto Google logotip ponekad izgleda drugačije - da li znate šta je to Google doodles?
Velika većina ljudi na svetu koristi Google pretraživač za istraživanje interneta - čak oko 90% svih pretraga se izvrši ovim pretraživačem. Jednostavna početna strana ovog pretraživača u suštini sastoji se samo od logotipa kompanije Google i polja za pretragu. Ako često koristite ovaj...
Istorija društvenih mreža: kako je sve počelo?
Da li se sećate vremena pre društvenih mreža? Vremena kada je pojam „društvena mreža“ stvarno značio mrežu međusobno povezanih ljudi koji se druže u stvarnom svetu?