Kako proceniti koje video igrice i aplikacije odgovaraju uzrastu deteta?

01.novembar

U današnjem savremenom društvu, video igrice su deo odrastanja svakog deteta. Iako su mišljenja stručnjaka i javnosti podeljena oko toga da li su i koliko video igrice možda štetne za neke aspekte razvoja deteta, ili su pak neophodne za razvoj digitalnih i ostalih kompetencija savremenog mladog čoveka, jedna stvar je sigurna: video igrice su tu, sveprisutne i dostupne našoj deci.Kako realnost, čini nam se, ne možemo i ne treba da menjamo, ostaje nam da pokušamo da ovo činjenično stanje stavimo u okvire koje možemo da kontrolišemo i iskoristimo za pozitivan razvoj našeg deteta.

Kako to da uradimo? Nismo svi dovoljno kompetentni (ni digitalno ni pedagoški) da možemo izvršiti procenu svog digitalnog materijala koji je dostupan našoj deci. Čak i za one najkompetentnije, zbog velike količine sadržaja i brzine kojom se novi naslovi stavljaju u opticaj, ovo je nemoguća misija.

Srećom, ovo su uvideli odavno i drugi, pa danas postoje brojne organizacije koje se bave procenom pogodnosti određenih digitalnih sadržaja u odnosu na uzrast deteta. Te organizacije razvijaju sisteme procene i obaveštavanja kako bi se obezbedilo da sadržaji zabave, kao što su igre, ali i filmovi, TV emisije ili aplikacije za mobilne uređaje, budu jasno obeležene oznakama koje će davati preporuku kojoj je to starosnoj dobi sadržaj namenjen, tj. za koji dečji uzrast je bezbedan. Ove oznake tj. ocene pružaju smernice potrošačima, naročito roditeljima, kako bi im pomogli da odluče da li da kupe određeni proizvod za dete ili ne, tj. da li da svom detetu dozvole korišćenje određenog digitalnog sadržaja.

Roditelji u Srbiji će se susretati najčešće sa dve metodologije procene digitalnog sadržaja: Panevropski sistem za informacije o igrama (PEGI) i Entertainment Software Rating Board (ESRB) koji je nešto zastupljeniji u Severnoj Americi, ali je često u upotrebi i kod nas.

Zbog svoje zastupljenosti na ovom geografskom području, prvo ćemo predstaviti Panevropski sistem za informacije o igrama (PEGI).

Panevropski sistem za informacije o igrama (PEGI) funkcioniše u više od 35 evropskih država, među kojima je i Srbija. Sistem je veoma jednostavan: PEGI organizacija procenjuje određeni digitalni sadržaj i dodeljuju mu standardizovane oznake kojima proizvođači tog sadržaja obeležavaju svoj proizvod. Na roditelju je samo da uoči standardizovanu oznaku i na osnovu nje proceni da li je sadržaj adekvatan za njegovo dete. Oznake sa kojima ćete se sresti i njihovo značenje pogledajte u ovoj tabeli:


Pogodno za sve uzraste.

Preporučeno za osobe koje imaju 7 godina i starije. U poređenju sa PEGI 3, igra sadrži moguće zastrašujuće scene ili zvuke.

Pogodno za osobe starije od 12 godina. U poređenju sa PEGI 7, igra sadrži blago grafičko nasilje ili ne-grafičko nasilje prema ljudskim likovima; ili sadrži blagi prikaz golotinje.

Pogodno za osobe starije od 16 godina. U poređenju sa PEGI 12, igra sadrži realno nasilje ili seksualnu aktivnost; ili krajnje ružan rečnik (psovanje) i prikazivanje upotrebe duvana / droge ili kriminalne aktivnosti.

Pogodno samo za osobe starije od 18 godina. U poređenju sa PEGI 16, igra sadrži veoma realno i ekstremno nasilje i/ili seksualnu aktivnost.Pored navedenih ocena, PEGI sistem definiše i oznake koje opisuju vrstu sadržaja koja se nalazi u igricama:Nasilje
U zavisnosti od starosne kategorije, igra može sadržati prizore ljudi koji se povređuju ili umiru, često koristeći oružje, realno ili ne. Može takođe prikazati detalje o povredama, krv…
Odgovarajuća ocena uzrasta: PEGI 7, 12, 16, 18

Ružan rečnik
Može da sadrži psovanje, uvrede...
Odgovarajuća ocena uzrasta: PEGI 12, 16, 18

Strah / užas
Može sadržati scene i grafičke elemente koji su previše uznemiravajući ili zastrašujući mlađim / osetljivim igračima na PEGI 7 ili užasavajući sadržaj u odsustvu nasilja na PEGI-u 12.
Odgovarajuća ocena uzrasta: PEGI 7, 12

Seks
U zavisnosti od starosne kategorije, igra može sadržati scene ili reference na golotinju, seksualne pozicije, karaktere koji nose sugestivnu odeću ili sam seksualni odnos.
Odgovarajuća ocena uzrasta: PEGI 12, 16, 18

Lekovi /Alkohol
U zavisnosti od starosne kategorije, igra može sadržati prikaze konzumacije alkohola, duvana ili ilegalnih droga (ili izmišljenih supstanci koje su slične stvarnim ilegalnim drogama)
Odgovarajuća ocena uzrasta: PEGI 16, 18

Kockanje
Može sadržati elemente koji podstiču kockanje.
Odgovarajuća ocena uzrasta: PEGI 12, 16, 18

Diskriminacija
Može sadržati scene ili ponašanje kojim se vrši uznemiravanje određenih grupa ljudi na osnovu rase, religije, etničke pripadnosti, pola, sposobnosti ili seksualnog identiteta.
Odgovarajuća ocena uzrasta: PEGI 18Označavanje digitalnih sadržaja na standardizovan način predstavlja veliku pomoć roditeljima u nastojanju da se deci pruže adekvatni digitalni sadržaji. Treba napomenuti da ovaj sistem koristi sve više proizvođača i dilera digitalnog sadržaja, pa ga tako možete pronaći i na servisima kao što su Google Play.

TAGS
SHARE WITH
Slične teme
Saveti za bezbedno korišćenje interneta
Zaštita dece na internetu je izuzetno važna i u porodičnom okruženju. Podrazumeva fizičku, psihičku i moralnu bezbednost maloletnih lica tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na internetu, kao što je pretraživanje informacija preko bezbednih pretraživača, surfovanje, četovanje...
Onlajn igralište
U razgovoru sa roditeljima često čujemo žalbe sa prizvukom nemoći: “Ako bismo mu dozvolili, naše dete bi ceo dan provelo na Internetu, ne ispuštajući iz ruku mobilni telefon.” Roditelji vrlo dobro znaju da je svet sasvim lepo funkcionisao i bez pametnih mobilnih telefona i pristupa...
Naučite decu da iskoriste prednosti tehnologija, a rizike izbegnu na pravi način
U modernom društvu digitalna kultura je sadašnjost i budućnost naše dece. Međutim, deci su potrebni odrasli da ih nauče kako da se na smislen i bezbedan način ponašaju u digitalnom okruženju. Identična pravila vaspitavanja važe kako u svakodnevnom, tako i u digitalnom okruženju.
Moja Vajber grupa
Maja ima osam godina. Zbog stomačnog virusa nije išla u školu nekoliko dana, a onda je dobila upalu grla i temperaturu, tako da se nastavilo njeno odsustvovanje iz škole. Preko Vajber grupe njenog odeljenja sa jednom drugaricom je, uz podsticanje mame, razmenjivala informacije o domaćim...
Kako do digitalne pismenosti dece
Kada govorimo o veštinama digitalnog doba mislimo i na veštine za bezbedno i konstruktivno korišćenje digitalne tehnologije. U stručnoj literaturi za označavanje ovih veština koristimo termin digitalna pismenost i digitalna kompetencija. Digitalna pismenost, osim tehničkih znanja i...
Kako da digitalno vaspitamo našu decu?
Svet u kome živimo se ubrzano menja, a digitalna tehnologija dobija sve značajniju ulogu u životu dece prožimajući njihove svakodnevne aktivnosti. Korišćenje digitalne tehnologije i interneta povlači za sobom brojne rizike kao što je izloženost štetnim sadržajima, digitalno nasilje...
Internet nasilnici - rečnik termina
Roditelji često ne znaju na koje sve načine, odnosno teme mogu da razgovaraju sa svojom decom, kako da započnu razgovor, kako da ga održe, a da ne naiđu na zid, na odbijanje, na negodovanje. Nekada razgovor sa decom o novim terminima i njihovim značenjima koja su nastala sa pojavom internet...
Šta govore istraživanja o digitalnom nasilju?
Digitalno nasilje je relativno nov oblik nasilja jer su i digitalne tehnologije u masovnoj upotrebi ne tako dugo vreme, a do nasilja dolazi jer se savremene tehnologije zloupotrebljavaju. Ova tema je vidljiva i važna za društvo u celini, a naročito za sve koji su uključeni u vaspitanje dece i...
Šta moje dete radi onlajn?
Internet. Šta je to internet danas? Definitivno, to je nov član porodice kojeg postajemo svesniji onog trenutka kada naše dete/deca počinju da provode više vremena sa njim nego sa nama.  Zatvaranje u sobu, slušalice na ušima, mobilni u rukama, pa čak i kada idu u toalet, brzo...
Šta možemo da očekujemo od škole u prevenciji digitalnog nasilja?
Mada je zakonima i podzakonskim aktima koji se primenjuju u obrazovno-vaspitnim ustanovama svako nasilje zabranjeno i zaposleni su uvek u obavezi da reaguju, pitanja koja se često postavljaju kada je reč o digitalnom nasilju su: da li škola treba da reaguje? Ako treba, kada to treba da čini i...
Udružite se sa decom u digitalnom svetu
Za generacije koje su rođene i odrastaju u eri interneta i digitalnih tehnologija, američki tehnolog Mark Prenski skovao je naziv „digitalni urođenici“. Nadalje, razni autori smislili su brojne druge nazive: „net generacije“, „Gugl generacije“, „generacije instant poruka“...
10 stvari o računarima koje sigurno niste znali
Računari tj. kompjuteri postаli su veomа vаžаn deo nаšeg svakodnevnog životа. Ovа mаšinа promenilа je nаše živote nа mnogo nаčinа, a ovo su samo neke od pojedinosti koje o njoj nismo znali:
Top lista srpskih muzeja na internetu
Nema sumnje da muzeji predstavljaju nezaobilaznu komponentu svih obrazovnih sistema do danas. Internet nam daje mogućnost da zavirimo u neprocenjive riznice iz svoje sobe. Pa da krenemo:
Kako i kada su nastali emotikoni?
Emotikon (engl. emoticon, od reči emotion = emocijа, osećаnje i icon = ikonа, ikonicа) je likovni i grаfički prikаz ljudskog lica kojim se izrаžаvаju osećanja.
Da li ste znali da je blutut (bluetooth) tehnologija dobila ime po jednom kralju?
Pojavom savremenih mobilnih telefona blutut tehnologija je u širokoj primeni. Svi moderni telefoni današnjice, laptopovi, a i druge tehnološke spravice, opremljene su tehnologijom koja se zove blutut.
Zašto Google logotip ponekad izgleda drugačije - da li znate šta je to Google doodles?
Velika većina ljudi na svetu koristi Google pretraživač za istraživanje interneta - čak oko 90% svih pretraga se izvrši ovim pretraživačem. Jednostavna početna strana ovog pretraživača u suštini sastoji se samo od logotipa kompanije Google i polja za pretragu. Ako često koristite ovaj...
Istorija društvenih mreža: kako je sve počelo?
Da li se sećate vremena pre društvenih mreža? Vremena kada je pojam „društvena mreža“ stvarno značio mrežu međusobno povezanih ljudi koji se druže u stvarnom svetu?