Kako da digitalno vaspitamo našu decu?

05.novembarMilja Krivokuća - psiholog - MPNTR zaštita od nasilja I diskriminacije

Svet u kome živimo se ubrzano menja, a digitalna tehnologija dobija sve značajniju ulogu u životu dece prožimajući njihove svakodnevne aktivnosti. Korišćenje digitalne tehnologije i interneta povlači za sobom brojne rizike kao što je izloženost štetnim sadržajima, digitalno nasilje, opasnost od predatora na internetu, zloupotrebu ličnih podataka, krađu identiteta, prevare i slično.

Digitalno nasilje je relativno nov fenomen koji se definiše kao korišćenje digitalne tehnologije s ciljem da se druga osoba povredi, ponizi i da joj se nanese šteta. Prema rezultatima većeg broja istraživanja današnja deca počinju da koriste internet u sve mlađem uzrastu i to bez odgovarajućih digitalnih veština, što ih čini podložnijim navedenim rizicima.Kako bi pomogli deci da razviju potrebne digitalne veštine i da se zaštite na internetu, roditelji moraju biti medijatori i u smislu aktivnog učešća, ali i kontrole i nadgledanja aktivnosti dece. Pre nego što dete pristupi nekom sadržaju, roditelji bi trebalo da upute dete u to šta će raditi ili gledati. Kada govorimo o zajedničkom korišćenju digitalnih uređaja, roditelji treba da usmeravaju detetovu pažnju, da komentarišu, da postavljaju detetu pitanja.

Negativni sadržaji koji „mogu da iskoče“ mogu biti prilika da se kod deteta podstakne kritičko mišljenje o prikladnosti sadržaja i da dete uči kako da reaguje u takvim situacijama. Važno je da deci objasnimo da je ponašanje na internetu isto kao i ponašanje u bilo kom javnom prostoru i da svi podaci koje ostavljaju na njemu (slike, tekstovi, komentari, video materijali, lični podaci) jesu tzv. digitalni tragovi (digital footprints), a koji oblikuju to kako ih drugi vide u digitalnom svetu. Ove digitalne tragove je skoro nemoguće obrisati i zbog toga je važno deci predočiti da pre postavljanja ili deljenja nekog sadržaja razmisle o tome ko sve može da ga vidi i potencijalno zloupotrebi.

Kada je reč o komunikaciji u digitalnom svetu, neophodno je objasniti deci zašto nije bezbedno da prihvataju prijateljstva od nepoznatih osoba kao i da ukoliko dobijaju sadržaje zbog kojih se osećaju nesigurno ili neprijatno o tome odmah obaveste roditelje. U tom smislu, sa decom treba razgovarati i o tome da poštuju tuđu ličnost i privatnost i da ne postavljaju uvredljive komentare ili slike kao i slike drugova i drugarica bez njihove dozvole.

Deci unapred treba predočiti kako da se ponašaju ako budu izložena digitalnom nasilju: da ne uzvraćaju i da se ne svete, da ne ulaze u dalju komunikaciju, već da blokiraju nasilnika kako bi se nasilje zaustavilo. To podrazumeva i da odmah obaveste roditelje, ali i da sačuvaju tragove (poruke, slike, komentare i dr). Ukoliko dete dođe u situaciju da bude žrtva nasilja, roditelji treba da reaguju podržavajuće, bez osude i kritike, kao i da bez odlganja prijave nasilje policiji i školi, ukoliko nasilje vrše drugi učenici.

TAGS
SHARE WITH
Slične teme
Saveti za bezbedno korišćenje interneta
Zaštita dece na internetu je izuzetno važna i u porodičnom okruženju. Podrazumeva fizičku, psihičku i moralnu bezbednost maloletnih lica tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na internetu, kao što je pretraživanje informacija preko bezbednih pretraživača, surfovanje, četovanje...
Onlajn igralište
U razgovoru sa roditeljima često čujemo žalbe sa prizvukom nemoći: “Ako bismo mu dozvolili, naše dete bi ceo dan provelo na Internetu, ne ispuštajući iz ruku mobilni telefon.” Roditelji vrlo dobro znaju da je svet sasvim lepo funkcionisao i bez pametnih mobilnih telefona i pristupa...
Naučite decu da iskoriste prednosti tehnologija, a rizike izbegnu na pravi način
U modernom društvu digitalna kultura je sadašnjost i budućnost naše dece. Međutim, deci su potrebni odrasli da ih nauče kako da se na smislen i bezbedan način ponašaju u digitalnom okruženju. Identična pravila vaspitavanja važe kako u svakodnevnom, tako i u digitalnom okruženju.
Moja Vajber grupa
Maja ima osam godina. Zbog stomačnog virusa nije išla u školu nekoliko dana, a onda je dobila upalu grla i temperaturu, tako da se nastavilo njeno odsustvovanje iz škole. Preko Vajber grupe njenog odeljenja sa jednom drugaricom je, uz podsticanje mame, razmenjivala informacije o domaćim...
Kako proceniti koje video igrice i aplikacije odgovaraju uzrastu deteta?
U današnjem savremenom društvu, video igrice su deo odrastanja svakog deteta. Iako su mišljenja stručnjaka i javnosti podeljena oko toga da li su i koliko video igrice možda štetne za neke aspekte razvoja deteta, ili su pak neophodne za razvoj digitalnih i ostalih kompetencija savremenog...
Kako do digitalne pismenosti dece
Kada govorimo o veštinama digitalnog doba mislimo i na veštine za bezbedno i konstruktivno korišćenje digitalne tehnologije. U stručnoj literaturi za označavanje ovih veština koristimo termin digitalna pismenost i digitalna kompetencija. Digitalna pismenost, osim tehničkih znanja i...
Internet nasilnici - rečnik termina
Roditelji često ne znaju na koje sve načine, odnosno teme mogu da razgovaraju sa svojom decom, kako da započnu razgovor, kako da ga održe, a da ne naiđu na zid, na odbijanje, na negodovanje. Nekada razgovor sa decom o novim terminima i njihovim značenjima koja su nastala sa pojavom internet...
Šta govore istraživanja o digitalnom nasilju?
Digitalno nasilje je relativno nov oblik nasilja jer su i digitalne tehnologije u masovnoj upotrebi ne tako dugo vreme, a do nasilja dolazi jer se savremene tehnologije zloupotrebljavaju. Ova tema je vidljiva i važna za društvo u celini, a naročito za sve koji su uključeni u vaspitanje dece i...
Šta moje dete radi onlajn?
Internet. Šta je to internet danas? Definitivno, to je nov član porodice kojeg postajemo svesniji onog trenutka kada naše dete/deca počinju da provode više vremena sa njim nego sa nama.  Zatvaranje u sobu, slušalice na ušima, mobilni u rukama, pa čak i kada idu u toalet, brzo...
Šta možemo da očekujemo od škole u prevenciji digitalnog nasilja?
Mada je zakonima i podzakonskim aktima koji se primenjuju u obrazovno-vaspitnim ustanovama svako nasilje zabranjeno i zaposleni su uvek u obavezi da reaguju, pitanja koja se često postavljaju kada je reč o digitalnom nasilju su: da li škola treba da reaguje? Ako treba, kada to treba da čini i...
Udružite se sa decom u digitalnom svetu
Za generacije koje su rođene i odrastaju u eri interneta i digitalnih tehnologija, američki tehnolog Mark Prenski skovao je naziv „digitalni urođenici“. Nadalje, razni autori smislili su brojne druge nazive: „net generacije“, „Gugl generacije“, „generacije instant poruka“...
10 stvari o računarima koje sigurno niste znali
Računari tj. kompjuteri postаli su veomа vаžаn deo nаšeg svakodnevnog životа. Ovа mаšinа promenilа je nаše živote nа mnogo nаčinа, a ovo su samo neke od pojedinosti koje o njoj nismo znali:
Top lista srpskih muzeja na internetu
Nema sumnje da muzeji predstavljaju nezaobilaznu komponentu svih obrazovnih sistema do danas. Internet nam daje mogućnost da zavirimo u neprocenjive riznice iz svoje sobe. Pa da krenemo:
Kako i kada su nastali emotikoni?
Emotikon (engl. emoticon, od reči emotion = emocijа, osećаnje i icon = ikonа, ikonicа) je likovni i grаfički prikаz ljudskog lica kojim se izrаžаvаju osećanja.
Da li ste znali da je blutut (bluetooth) tehnologija dobila ime po jednom kralju?
Pojavom savremenih mobilnih telefona blutut tehnologija je u širokoj primeni. Svi moderni telefoni današnjice, laptopovi, a i druge tehnološke spravice, opremljene su tehnologijom koja se zove blutut.
Zašto Google logotip ponekad izgleda drugačije - da li znate šta je to Google doodles?
Velika većina ljudi na svetu koristi Google pretraživač za istraživanje interneta - čak oko 90% svih pretraga se izvrši ovim pretraživačem. Jednostavna početna strana ovog pretraživača u suštini sastoji se samo od logotipa kompanije Google i polja za pretragu. Ako često koristite ovaj...
Istorija društvenih mreža: kako je sve počelo?
Da li se sećate vremena pre društvenih mreža? Vremena kada je pojam „društvena mreža“ stvarno značio mrežu međusobno povezanih ljudi koji se druže u stvarnom svetu?