ENSR
Otvori / zatvori social ikone

Vip Trajni nalog

Izaberite Vip trajni nalog koji će vam olakšati redovno plaćanje mesečnog računa! Uštedite svoje vreme, izbegnite čekanja u redovima i umesto plaćanja provizije izaberite plaćanje putem trajnog naloga i prepustite banci da brine o vašim mesečnim obavezama.

Šta je trajni nalog?

Prijava za trajni nalog je sasvim jednostavna - potrebno je samo da podnesete zahtev u ekspozituri banke u kojoj imate tekući račun, a za većinu banaka zahtev možete predati i na Vip prodajnim mestima.

Trajni nalog je usluga kojom dajete ovlašćenje banci da obavlja redovno plaćanje vaših postpaid računa na vreme.

Banka izmiruje vaše dospele Vip Postpaid račune automatskim prebacivanjem raspoloživih sredstava sa vašeg tekućeg računa na račun Vipa, u skladu sa rokom za plaćanje - bez dolaska u banku.

Nema rizika od netačnog ili kasnog plaćanja računa, jer vaša banka preuzima odgovornost za uredno plaćanje. Jedino što vi treba da uradite je da obezbedite raspoloživa sredstva u visini Vip računa na vašem tekućem računu.
Od vaše banke dobijate potvrdu o izvršenoj uplati.

Prednosti plaćanja računa putem trajnog naloga:

  • Uplate putem trajnog naloga su bez provizije
  • Ne čekate u redovima za plaćanje
  • Vaša banka preuzima odgovornost za uredno plaćanje Vip računa
  • Izbegavate mogućnost suspenzije saobraćaja usled eventualnog kašnjenja u plaćanju

Plaćanje trajnim nalogom omogućeno je Vip korisnicima kod sledećih poslovnih banaka: Banca Intesa a.d, Raiffeisen Bank a.d, Hypo Alpe-Adria-Bank a.d, Komercijalna banka a.d, Societe Generale Banka Srbija a.d, Erste banka a.d, EFG Eurobank a.d, Poštanska štedionica a.d, Piraeus Bank a.d, OTP banka Srbija a.d, AIK Banka a.d.