ENSR
Otvori / zatvori social ikone

Roming usluge

Pozivi i poruke

Kada se nalazite u inostranstvu možete jednostavno i lako da pozivate brojeve kako u Srbiji tako i u inostranstvu, da primate pozive i da razmenjujete SMS poruke.

Kada upućujete poziv iz inostranstva ili šaljete SMS poruku, ukucajte znak "+" za izlaz iz zemlje. Nakon toga ukucavate pozivni broj zemlje koju zovete, pa pozivni broj mesta ili mreže i na kraju broj telefona koji pozivate ili na koji šaljete SMS.

Savet: Cene internet saobraćaja u romingu se značajno razlikuju od cena za nacionalni saobraćaj, zato vas molimo da ih proverite pre nego što krenete na put. Ako imate instalirane napredne programe i aplikacije, obavezno isključite opciju automatskog ažuriranja softvera kako biste izbegli aktiviranje internet konekcije i dodatne troškove u romingu.

Otvaranje web stranica, gledanje filmova i muzičkih spotova u romingu može podrazumevati prenos velike kioličine MB, a samim tim i povećanje vašeg mesešnog računa za telefon.

Osobe koje vas pozivaju ne moraju da znaju gde se nalazite, dovoljno je da pozovu ili pošalju SMS na 060 ili 061 i vaš broj.

Cena poziva u romingu se tarifira u skladu sa tarifama naznačenim u tabeli za roming tarife. Ne zaboravite da se dolazni pozivi u romingu takodje naplaćuju, a na njihovu cenu ne utiče to odakle je poziv upućen već zavisi od toga u kojoj roming zoni se nalazite kao i za ostale usluge u romingu.

Slanje SMS poruke u romingu se naplaćuje po poslatoj poruci i obračunava se u skladu sa tarifama naznačenim u tabeli za roming tarife. Cene zavise od toga u kojoj roming zoni se nalazite dok je prijem SMS poruka u romingu besplatan.

Govorna pošta

Svoju govornu poštu možete da proveravate i dok ste u romingu. Kada neko ostavi poruku na vašoj govornoj pošti o tome ćete biti obavešteni SMS porukom.
Naši korisnici mogu da provere svoje poruke u govornoj pošti biranjem:
  • kratkog broja 7777 ili
  • pozivanjem broja +381 6077, potom vaš 7-cifreni broj ili
  • pozivanjem broja +381 6177, potom vaš 7-cifreni broj.
Primer: ako je vaš broj 0601234567, onda treba da pozovete +38160771234567.

Pozivi ka govornoj pošti se naplaćuju kao odlazni pozivi u romingu ka Srbiji, a kada neko ostavlja poruku u vašoj govornoj pošti, takođe se vrši naplata po ceni dolaznog i odlaznog poziva u romingu.

Savet: kada putujete u inostranstvo isključite Vašu govornu poštu kako ne biste napravili dodatne troškove.

Pozivanje Korisničkog servisa

Dok boravite u inostranstvu možete uvek pozvati Korisnički servis na 1234 (ili u međunarodnom formatu +381 60 1234) ukoliko su vam neophodne bilo kakve informacije.

Pozivi ka Korisničkom servisu se naplaćuju kao odlazni pozivi u romingu ka Srbiji.

Prenos podataka

Prenos podataka vam omogućava da proverite svoje e-mailove, pristupite zabavnim sadržajima na Vip mobilnom portalu, ili pretražujte internet. Naši korisnici mogu da koriste uslugu prenosa podataka i u romingu u mrežama roming partnera sa kojima Vip mobile ima sklopljen ugovor za prenos podataka u romingu.

Naplata korišćenja usluge prenosa podataka u romingu se vrši na osnovu količine prenetih podataka.

Provera stanja na računu u romingu za postpaid korisnike

Kao postpaid korisnik moći ćete na jednostavan način da proverite stanje na vašem računu dok boravite u inostranstvu. Slanjem SMS poruke sa tekstom “?” na 1260 dobićete obaveštenje putem SMS poruke o stanju Vašeg računa, ne uključujući mesečnu pretplatu.

Možete takodje pozvati Korisnički servis na +381601234 u svako doba dana i proveriti stanje vašeg računa.

Poziv ka Korisničkom servisu se naplaćuje kao odlazni poziv u romingu ka Srbiji, dok se poruka ka broju 1260 naplaćuje kao odlazni SMS u romingu. Cene možete proveriti u tabeli sa roming tarifama.

Provera stanja na računu u romingu za prepaid korisnike

Kao prepaid korisnik moći ćete na jednostavan način da proverite stanje na vašem računu dok boravite u inostranstvu. Besplatnim pozivom broja *123# dobićete obaveštenje putem SMS poruke o stanju Vašeg računa.

Dopuna kredita u romingu za prepaid korisnike

Kada odlazite u inostranstvo na duže vreme, obavezno ponesite dovoljno vaučera da biste dopunili prepaid kredit besplatnim pozivom na broj + 3816012345 ili ukucajte *123*, zatim vaučer kod, zatim #, i pritisnite zelenu slušalicu.

U Crnoj Gori, Vip prepaid korisnici mogu da dopune svoj kredit i elektronskim putem bilo kojim iznosom od minimalno 1 evra do maksimalno 50 evra na preko 1000 prodajnih mesta obeleženih Vip logom. Korisnici iznos uplaćuju u evrima, a njihov račun se dopunjuje iznosom u dinarima (preračunato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate kredita).

Aktivacija usluge rominga

Aktivacija usluge rominga za nove postpaid korisnike fizička lica inicijalno nije moguća pre trećeg plaćenog računa. Aktivacija, pre tog perioda, moguća je ukoliko korisnik prenosi postpaid broj iz druge u Vip mrežu, ili na osnovu izveštaja Kreditnog biroa.

Za aktivaciju usluge rominga, pre trećeg plaćenog računa, neophodno je da korisnici izvrše avansnu uplatu od 4.500 dinara. Ovaj iznos će biti vraćen korisnicima umanjenjem iznosa njihovog mesečnog računa.

Nakon trećeg plaćenog računa usluga rominga će biti automatski aktivirana.

Za deaktivaciju usluge rominga potrebno je da se korisnici obrate Korisničkom servisu na broj 060 1234.