ENSR
Otvori / zatvori social ikone
Ime:
Prezime:
Broj telefona:
Naziv kompanije:
Broj telefona:


Usluga telefonskog imenika

Vip telefonski imenik sadrži podatke svojih postpaid pretplatnika kao i registrovanih prepaid korisnika. U imenik su upisani sledeći podaci:

- Ime i prezime ili naziv privrednog društva za pravno lice,
- Telefonski broj ili brojeve pretplatnika i
- Adresa i poštanski broj.

Podaci se objavljuju u telefonskom imeniku ukoliko je korisnik dao pisanu saglasnost za objavljivanje ličnih podataka u Vip telefonskom imeniku.

Obrazac „Saglasnost pretplatnika" možete preuzeti ovde. Potpisanu saglasnost Vip pretplatnik/korisnik može da dostavi na Vip prodajno mesto.

Brisanje/promena podataka u Vip telefonskom imeniku

Vip mobile će na osnovu pismenog zahteva pretplatnika/korisnika, bez naplate naknade, izvršiti upis, brisanje ili promenu podataka o pretplatniku u Vip telefonskom imeniku. Obrazac „Zahtev pretplatnika za izmenu podataka“ možete preuzeti ovde. Obrazac "Zahtev za brisanje podataka" možete preuzeti ovde.

Pristup podacima

Osnovni kriterijumi za pretraživanje Vip telefonskog imenika-a su:

- Ime i prezime (naziv privrednog društva),
- Vip telefonski broj.

Da bi pretraživanje bilo uspešno potrebno je u polja označena zvezdicom uneti puno ime ili naziv, odnosno kompletan telefonski broj.