ENSR
Otvori / zatvori social ikone

Govorna pošta

OBAVEŠTENJE: Od 30. jula 2013. godine počinje sa radom unapređena verzija Vip govorne pošte. Svim porukama, koje su vam ostavljene pre 30. jula, možete pristupiti izborom opcije broj 5 u glavnom meniju Vip govorne pošte.

Vip sistem govorne pošte je vaša lična automatska sekretarica koju možete odmah početi da koristite - ona je na raspolaganju svim Vip korisnicima.

Unapređenjem Vip govorne pošte, omogućili smo vam da uslugu u potpunosti prilagodite vašim potrebama.

Uslugu Vip govorne pošte možete koristiti:

  • kada je vaš telefon isključen
  • ukoliko razgovarate telefonom
  • kada niste u mogućnosti da prihvatite poziv

U bilo kom od navedenih slučajeva, uključiće se govorna pošta, kako bi osoba koja vas poziva mogla da ostavi poruku. Odmah po dobijanju govorne poruke, dobićete obaveštenje putem SMS-a i moći ćete da preslušate poruke kada vam to odgovara.

Najčešća pitanja i odgovore u vezi sa korišćenjem ove usluge može pogledati na linku Vip govorna pošta.

Možete snimiti poruku koju će osoba koja vas poziva čuti putem usluge govorne pošte. Ukoliko želite, možete snimiti pozdravne poruke koje će pozivaoci čuti u toku i van radnog vremena, ili izabrati neku od raznovrsnih predefinisanih pozdravnih poruka koje vam nudimo. Molimo vas da prilikom podešavanja usluge govorne pošte pratite uputstva za konfigurisanje.

Poruke sa govorne pošte možete preslušati na tri načina:

  • gotovo svi mobilni telefoni imaju poseban taster, npr. “1” za pozivanje usluge govorne pošte
  • možete pozvati 7777 kako biste pristupili govornoj pošti
  • možete pozvati govornu poštu sa bilo kog telefona, pozivanjem broja +381 6077, potom vaš sedmocifreni broj, ili broja +381 6177, potom vaš sedmocifreni broj

Svi pozivi ka govornoj pošti (pozivanjem 7777) se ne naplaćuju.

Važno: Tarifiranje usluge govorne pošte u romingu

  • Preslušavanje govorne pošte u romingu biće vam naplaćeno prema važećoj ceni za odlazne pozive ka Srbiji
  • Ukoliko ste u romingu i pozivalac vam ostavlja poruku na govornoj pošti, biće vam naplaćen dolazni i odlazni poziv (dolazni ka zemlji gde se nalazite, odlazni poziv ka Srbiji), po važećoj ceni rominga za zemlju u kojoj se nalazite
  • Ukoliko isključite telefon dok ste u romingu, a imate uključenu govornu poštu, biće vam naplaćen dolazni i odlazni poziv (dolazni ka zemlji gde se nalazite, odlazni poziv ka Srbiji), po važećoj ceni rominga za zemlju u kojoj se nalazite
Da biste smanjili troškove rominga, možete isključiti govornu poštu dok ste van zemlje.

Ukoliko želite da isključite govornu poštu, pošaljite SMS poruku sa tekstom Ne na 7777. U tom slučaju pozivaoci, koji vas budu zvali dok razgovarate telefonom, čuće signal za zauzetu liniju.

Ukoliko želite da ponovo aktivirate govornu poštu, pošaljite SMS poruku sa tekstom Da na 7777.