ENSR
Otvori / zatvori social ikone

Vip mreža

Razumemo koliko je pouzdana komunikacija važna našim korisnicima. Zato kontinuirano unapređujemo Vip mrežu, investiramo u mrežnu infrastrukturu, prvi uvodimo nove tehnologije, obezbeđujemo širu pokrivenost i nastojimo da osiguramo najbolje iskustvo mobilne komunikacije.

Prema rezultatima prvog velikog nezavisnog testa srpskih mobilnih mreža, sprovedenog od strane magazina Connect i kompanije P3 communications, Vip mobile je proglašen za najbolju mrežu u oblasti prenosa podataka i glasa za 2011/2012. godinu. Dodatno, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu dodelio je Vipu sertifikat za odličan kvalitet prenosa govora i ostalih mobilnih servisa na osnovu merenja izvršenih po standardima Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU).

Prvi smo lansirali mobilnu širokopojasnu (broadband) mrežu u Srbiji zasnovanu na naprednoj HSPA+ tehnologiji, koja našim korisnicima omogućava superbrzi mobilni internet, bilo na mobilnim telefonima ili internet uređajima. U ovom trenutku čak 73,3% populacije pokriveno je HSPA+ signalom, dok je 98% populacije pokriveno GPRS mrežom. Da proverite kvalitet signala u Vašem kraju, kliknite na link Mapa pokrivenosti.

Uveli smo HD tehnologiju zvuka koja omogućava kristalno čist ton tokom komunikacije u Vip 2G i 3G mreži.

Uz odgovornost da našim korisnicima obezbedimo pouzdanu komunikaciju, brinemo se o životnoj sredini i usklađujemo unapređenje mreže sa principom održivog razvoja.