Donacije

Novogodišnja donacija

Od 2008. godine, umesto podele korporativnih novogodišnjih poklona poslovnim partnerima i zaposlenima, odlučili smo da sredstva namenjena u tu svrhu doniramo deci bez roditeljskog staranja i deci sa posebnim potrebama širom Srbije.

Donaciju u ukupnoj vrednosti od 50.000 evra, uručili smo 2008. godine centrima za decu bez roditeljskog staranja u Negotinu, Kruševcu, Banji Koviljači, Aleksincu, Ćupriji i Kragujevcu. Nakon novčane donacije, zaposleni u Vipu pripremili su za decu hiljadu novogodišnjih poklona, a akcija je završena posetom 250 mališana i njihovih vaspitača Beogradu. Tokom obilaska centra grada i Ade Ciganlije, domaćini gostima bili su Vipovi zaposleni, koji su na taj način još jednom pokazali posvećenost i brigu za najmlađe. Akciju je podržalo Ministarstvo za rad i socijalna pitanja.

Krajem 2009. godine, 40.000 evra donirano je za opremanje tri senzorne sobe u specijalnim ustanovama u Beogradu, Somboru i Jagodini, u saradnji sa Narodnom kancelarijom Predsednika Republike. Akciji su se pridružili i korisnici Vipa slanjem SMS poruka na kratak broj 1003. Tom prilikom prikupljeno je još 7.600 evra koji su iskorišćeni za opremanje četvrte senzorne sobe u Novom Sadu.

Vip je 2010. godine donirao 27.000 evra za nabavku govornih uređaja za semafore za slepa i slabovida lica koja olakšavaju njihovo samostalno kretanje na ulici u Čačku, Valjevu, Kragujevcu, Nišu, Zrenjaninu, Pančevu, Kruševcu i Užicu, kao i kupovinu „dejzi plejer“ uređaja za učenike specijalne škole “Veljko Ramadanović“ u Zemunu i talentovane srednjoškolce i studente oštećenog vida širom Srbije. Ovi uređaji snimaju i reprodukuju zvučne zapise u MP3 i dejzi formatu, a imaju mogućnost i zvučnog iščitavanja teksta, što omogućava slepim osobama da čitaju. Sredstva za celokupnu donaciju  prikupljena su tako što se Vip odrekao dela prihoda od SMS poruka koje su korisnici slali tokom novogodišnje noći, kao i putem donacija Vip korisnika na humanitarni broj 2001. Projekat je realizovan uz pokroviteljstvo Narodne kancelarije predsednika Republike i Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Zajedno sa svojim  korisnicima, Vip je prošle godine donirao ukupno 2 miliona dinara lokalnoj nevladinoj organizaciji ASTRA posvećenoj borbi protiv trgovine ljudima i tako podržao napore u rešavanju ovog problema na našim prostorima. Sredstva od donacije usmerena su u nabavku  moderne telefonske centrale zahvaljujući kojoj je unapređen rad SOS telefona za žrtve trgovine ljudima, zatim u kupovinu službenog vozila koje ASTRI pomaže da stigne do ugroženih širom Srbije, kao i u jačanje mreže terapeuta koji  žrtvama trgovine ljudima pružaju neophodnu psihološku pomoć.

Odobravanje humanitarnih SMS brojeva

Prema strategiji društveno odgovornog poslovanja Vip mobile u dobrotvorne svrhe omogućava sprovođenje SMS donatorstva za prikupljanje sredstava za akcije koje su od opštedruštvenog interesa, uključujući i filantropske svrhe. Prema pravilima poslovanja kompanije, odobrava se ograničen broj humanitarnih brojeva, a Vip ne naplaćuje njihovo administriranje. Sav prikupljeni novac se direktno svakog meseca prebacuje na račun organizacije koja je dobila humanitarni broj na korišćenje.

Podnosilac zahteva za odobravanje humanitarnog broja (potpisnik ugovora sa Vip mobile) mora da bude pravno lice, pri čemu cilj pokretanja humanitarne akcije ne može da bude prikupljanje sredstava za rešavanje individualnih slučajeva.

Vip mobile je obavezan da organizatoru humanitarne akcije prenese isključivo novčana sredstva koja naplati od svojih korisnika. Napominjemo da Vip pruža uslugu otvaranja humanitarnog SMS broja za račun i u ime organizatora akcije, koji je dužan da se informiše i da preuzme sve eventualne poreske obaveze.

Organizator humanitarne akcije ugovorom se obavezuje da omogući odgovarajuću medijsku promociju akcije, da javnosti učini dostupnim obaveštenje o visini sredstava prikupljenih putem humanitarnog SMS broja, kao i da Vipu dostavi izveštaj o korišćenju prikupljenih novčanih sredstava, koja moraju biti utrošena isključivo u svrhu povodom koje je akcija pokrenuta.

Otvaranje brojeva za humanitarne akcije odobravamo samo pod gore navedenim uslovima. Zahtev možete da dostavite na e-mail: donacije@vipmobile.rs

Napominjemo da je za aktiviranje humanitarnog broja neophodan period od 15 radnih dana, od dana odobravanja vašeg zahteva.